Palliatief support team (PST)

Het palliatief support team (PST) is een multidisciplinair team dat bestaat uit een arts, verpleegkundigen, psychologen, een pastoraal medewerker en medewerkers van de sociale dienst. 

Wat doet het PST?

Het PST helpt patiënten om de hoogst mogelijke levenskwaliteit op ieder moment van de ziekte te zoeken. Ze stemmen met andere woorden de zorg af op de behoeften van de patiënt. 
Het PST werkt hiervoor nauw samen met de behandelend arts en het verpleegkundig team van de afdeling. Het PST neemt de zorg niet over, maar adviseert de behandelende artsen en het verpleegkundig team over pijn en symptoomcontrole, psychosociale en spirituele zorg, vocht en voeding, en sociale dilemma’s. 

Het PST faciliteert ook de overgang naar huis, of naar de palliatieve eenheid.
De palliatieve afdeling is speciaal ingericht om aan de noden van de palliatieve patiënt en zijn familie te beantwoorden. 

Voor een naadloze overgang van de zorg bij het naar huis gaan, werken de medewerkers van de sociale dienst actief samen met de thuiszorg:

  • De huisarts
  • De thuisverpleegkundigen en andere paramedici
  • De thuiszorgdiensten
  • Pallion (de palliatieve Limburgse ondersteuningsequipe)

Daarnaast creëren ze omstandigheden om een waardig afscheid mogelijk te maken, met respect voor filosofische overtuiging en zingeving. 

Wie kan beroep doen op het PST?

Patiënten en hun naasten kunnen kosteloos beroep doen op het palliatief support team.

Wanneer kan je beroep doen op het PST?

Tijdig inschakelen van het PST is aangewezen. Palliatieve zorg beperkt zich niet tot de laatste levensfase: het team staat op elk moment van de ziekte paraat. Ethische vragen rond het naderende levenseinde, zoals stoppen van behandelingen, palliatieve sedatie en euthanasie zijn bespreekbaar. Hetzelfde geldt voor geschreven wilsverklaringen. 

Verliesverwerking voor naasten

Een verlies verwerken heeft tijd nodig en kent verschillende fases. Soms is tijd alleen nodig, maar daarnaast ook anderen die je ondersteunen. Voor veel mensen is het ook moeilijk om verdriet te delen. Kwetsbaar zijn en jezelf laten zien met de pijn die je ervaart, is vaak niet gemakkelijk. Het PST helpt je om je gevoelens te uiten en je verlies te verwerken. De PST-psychologen helpen u hierbij gedurende een maximum van een 5-tal sessies.

Contact

pst@noorderhart.be

Brochures

Onthaalbrochure

Behandelingen

Informatiebrochures