Psychologische ondersteuning

Naar aanleiding van uw opname kunnen er in het kader van uw ziek-zijn belemmerende factoren zoals angstgevoelens, depressie,... op de voorgrond treden. Uw behandelende arts kan dan de hulp van een psycholoog inroepen voor een psychologisch onderzoek, deskundig advies of begeleiding. De psycholoog biedt een luisterend oor en zoekt samen met u naar mogelijke oplossingen.

Wie kan er beroep doen op psychologische ondersteuning?

Patiënten kunnen beroep doen op psychologische ondersteuning.

Bijstand binnen een zorgprogramma

De psychologische bijstand binnen een zorgprogramma is gratis.

Bijstand buiten een zorgprogramma

Kampt u met psychologische problemen gekoppeld aan uw opname en valt u niet onder een van de zorgprogramma's? Dan kan uw behandelend arts een aanvraag doen tot raadpleging bij de liaison psycholoog. De bijstand die niet in een zorgprogramma opgenomen kan worden, wordt aangerekend. De bijdrage hiervoor bedraagt 60 euro.

Vraag hierover gerust meer informatie aan uw arts of aan onze psychologen. 

Contact

psychologen@noorderhart.be