Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen brengen mensen in gelijkaardige situaties samen. Ze delen ervaringen en adviezen. Het kan heel nuttig en zinvol zijn om met andere mensen te praten die zich in dezelfde situatie bevinden. Een zelfhulpgroep houdt meer in dan enkel praatgroepen organiseren. De methodieken kunnen heel verschillend zijn al naar gelang de ervaring die mensen hebben met het verwerken van een situatie.

Trefpunt Zelfhulp

Op www.zelfhulp.be vindt u informatie over zelfhulp en kan u zoeken naar zelfhulpgroepen voor specifieke onderwerpen.
U kunt ook telefonisch contact met hen opnemen: 016 236 507.

ZOPP-Limburg

Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw, kortweg ZOPP, ondersteunt en begeleidt zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in hun eigen provincie. Ze zorgen er ook voor dat de stem van de patiënt meer wordt gehoord. Hiervoor werken ze met de verenigingen samen om hen sterker te maken én om vervolgens de zorgkwaliteit te verbeteren.

Samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen binnen Noorderhart

Borstcentrum

 • Ontboezeming: lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker in de regio Noord-Limburg.

Cardiale revalidatie

 • Hartpatiëntenvereniging Pelt vzw: lokale vereniging voor hartpatiënten.

Diabeteseducatie

 • Diabetesliga: zorg en omkadering voor iedereen die met diabets geconfronteerd wordt.

Gastro-enterologie

 • De Crohn – en Colitis ulcerosa Vereniging vzw (CCV-vzw): een patiëntenvereniging voor patiënten met chronisch inflammatoir darmlijden. Naast informatieverstrekking streeft de vereniging naar erkenning op overheidsvlak en verleent zij steun en medewerking aan wetenschappelijk onderzoek. Lotgenoten, familie en vrienden vinden steun en gehoor bij elkaar op samenkomsten en georganiseerde uitstappen. 
  De kern Limburg kan u bereiken via ccv.vzw.limburg@gmail.com of 0468 43 95 84.

Gynaecologie / materniteit en neonatologie

 • Met lege handen: zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby.

Longziekten

 • COPD vzw: COPDvzw is voor mensen met Chronische Obstructief longlijden en wenst patiënten en familieleden op een begrijpbare en herkenbare manier te informeren over de ziekte en zijn gevolgen. Hiervoor worden er regelmatig info-avonden, wandelingen en contactdagen georganiseerd en wordt er uitvoerig gepubliceerd op de website.   

Oncologie

 • ‘n witte roos vzw: kosteloze herbalanceringsmassages ten behoeve van kankerpatiënten in Limburgse ziekenhuizen.
 • Vlaamse Liga tegen Kanker
 • Stichting tegen Kanker
 • Samenlot (voorheen vzw Rozerood): een Limburgse vereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten. Samenlot brengt lotgenoten en mensen die hen omringen samen. Het zijn ontmoetingsmomenten met activiteiten waarin aandacht is voor elkaars verhalen. Je ontdekt dat je er niet alleen voor staat.

Stoma

 • Stoma Ilco vzw: lotgenotengroep van, voor en door stomadragers.
  De lotgenotengroep wil een aanvulling zijn op de medische en verpleegkundige zorg en stomapatiënten de kans geven om te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat kan op de ontmoetingsnamiddagen of indien gewenst bij een bezoekje thuis of in het ziekenhuis. Op die manier willen ze helpen en begeleiden om terug een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.

Urologie

 • Eigen netwerk van lotgenoten: de arts brengt de patiënt in contact met lotgenoten die zich hier vrijwillig voor hebben opgegeven.
 • Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging België (facebook): behartigen van belangen van mensen met Interstitiële Cystitis in relatie met hun ziekte.
 • Wij Ook België vzw: contact voor en door prostaat(kanker)patiënten.