Research

Er zijn verschillende diensten binnen Noorderhart die op 1 of andere manier meewerken aan klinisch onderzoek.