Sociale dienst

Waarvoor kan u terecht bij de sociale dienst?

Een ziekenhuisopname kan een aantal tijdelijke of definitieve veranderingen in uw leven met zich meebrengen. De medewerkers van de sociale dienst willen samen met u tijdig naar een gepaste oplossing zoeken. Hun hulpverlening is gratis.

U, en uw familie, kunt bij hen terecht voor:

  • ondersteuning bij de verwerking van uw ziekte of handicap, en de mogelijke gevolgen daarvan
  • ondersteuning bij de behandeling van bijvoorbeeld chemotherapie
  • crisisopvang
  • hulp en ondersteuning bij het zoeken en realiseren van een goede oplossing na het verblijf in het ziekenhuis (terug naar huis, naar een revalidatiecentrum, naar een rust- en verzorgingstehuis, …)
  • regelingen met betrekking tot de aanvraag van thuiszorgdiensten zoals poetshulp, thuisverpleging, het leveren van warme maaltijden, …
  • aanvragen van hulpmiddelen zoals een ziekenhuisbed of rolstoel
  • informatie over en praktische hulp bij het aanvragen van tegemoetkomingen zoals een zorgverzekering, financiële steun van de Vlaamse Liga tegen Kanker of de Stichting tegen Kanker

Wie kan er terecht bij de sociale dienst?

Patiënten en hun naasten kunnen kosteloos terecht bij de sociale dienst.

Contact

Aangezien iedere afdeling een eigen sociaal medewerker heeft, is het als patiënt zijnde niet mogelijk om rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met onze sociale dienst. 

Het is wel mogelijk om de sociale dienst via mail te contacteren via socialedienst@noorderhart.be of vraag een verpleegkundige om een persoonlijke afspraak voor u te maken. 

Ze zijn per mail bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur.

De medewerkers van de sociale dienst zullen steeds naar de afdeling zelf komen om met de patiënt en/of familieleden in gesprek te gaan.