Over ons

Noorderhart is de overkoepelende naam waaronder het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum – beiden gelegen in Pelt – hun vleugels hebben uitgeslagen.

Noorderhart telt 453 bedden (333 in Noorderhart Mariaziekenhuis en 120 in Noorderhart Revalidatie & MS) en stelt zo'n 1400 medewerkers en 150 artsen te werk die elke dag het beste van zichzelf geven met zorg op maat.

Noorderhart, een warm hart in het noorden van Limburg

Noorderhart verwijst naar onze centrale ligging in Noord-Limburg en naar ons warm hart voor onze patiënten, want zij verdienen niets minder dan excellente zorg. Noorderhart staat ook voor zorgzaamheid en geborgenheid. Dit is zichtbaar in ons logo. De vogel staat symbool voor het zorgende, als in ‘iemand onder je vleugels nemen’. Ook een verwijzing naar het kunstwerk ‘Onder de vleugels’ van Olivier Strebelle dat aan de hoofdingang van Noorderhart Mariaziekenhuis staat. Onder de beschermende vleugels van onze zorgverleners zit je goed tot je sterk genoeg bent om je eigen vleugels weer uit te slaan.

Noorderhart, elk zijn eigenheid

Noorderhart Mariaziekenhuis en Noorderhart Revalidatie & MS hebben én behouden elk hun eigen sterktes en troeven. Voor onze patiënten is er dus niets veranderd. Ze kunnen blijven rekenen op onze excellente zorg, want dat is wat telt.

Noorderhart,  samen voor excellente zorg

Vanuit onze zorggerichte opdracht hebben we voortdurend aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid. Door participatie aan indicatorenprojecten maken we onze kwaliteit meetbaar. Via interne en externe audits brengen we de zorg transparant in beeld. Noorderhart Mariaziekenhuis is NIAZ geaccrediteerd.

Noorderhart en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)  vormen samen het Ziekenhuisnetwerk Noord-Oost Limburg. De samenwerking past binnen het federaal gezondheidsbeleid waarbij ziekenhuizen meer samenwerken en het zorgaanbod beter afstemmen op de vraag. 

Continuïteit in de zorg wordt verwezenlijkt door een vlotte samenwerking met de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg ...), de derdelijnszorg (universitaire ziekenhuizen en gespecialiseerde centra) en andere partners in de gezondheids- en welzijnssector.

Welkom in Noorderhart.