Taalbijstand (tolk)

Voor een anderstalige patiënt kan het moeilijk zijn om zich verstaanbaar te maken of om de informatie van artsen en zorgverleners te begrijpen. Als er geen begeleider uit de omgeving van de patiënt is om te helpen, probeert de sociale dienst om een geschikte tolk te vinden.
Het is mogelijk dat er kosten verbonden zijn aan de tolkendienst. Dit wordt vooraf met de patiënt of zijn omgeving overlegd.