Oncologisch begeleidingsteam (OBT)

Wat doet het Oncologisch Begeleidingsteam?

Het oncologisch begeleidingsteam biedt advies, begeleiding en ondersteuning als onderdeel van de oncologische zorg. De oncocoaches coördineren, in samenspraak met de betrokken geneesheer-specialisten, het zorgtraject van de oncologische patiënten. Zij trachten dit te realiseren door de patiënten op specifieke scharniermomenten doorheen het zorgtraject persoonlijk te begeleiden.

Het team werkt multidisciplinair: de oncocoaches, de sociale dienst, de (onco)psychologen, de oncodiëtiste, de oncoloog, geneesheer-specialisten,… ondersteunen de oncologische patiënt, elk vanuit zijn of haar eigen invalshoek. Via deze nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines en de zorgeenheid trachten we te zorgen voor een optimale zorg voor de patiënt.

We kan beroep doen op het OBT?

Patiënten en hun naasten kunnen kosteloos beroep doen op het oncologisch begeleidingsteam.

Info over kanker

Meer info over kanker vindt u op: www.kanker.be/info of www.komoptegenkanker.be

Contact

oncocoach@noorderhart.be