Levensbeschouwelijke bijstand


Noorderhart waarborgt de volledige vrijheid van levensbeschouwing, godsdienst en politieke overtuiging.

U of uw familie kan het bezoek vragen van een vertegenwoordiger van uw godsdienst of een moreel consulent. Een bezoek kunt u aanvragen via:

  • een verpleegkundige van uw afdeling
  • het aanvraagformulier in de onthaalbrochure die u krijgt bij opname
  • pastoraledienst@noorderhart.be
  • In de kapel (blok C, niveau 0) kan u steeds terecht voor een moment van stilte of gebed.

Misvieringen

Elke donderdag, zondag en feestdag is er om 10.15 uur een misviering in de kapel. Deze kunt u ook volgen op uw televisie in het ziekenhuis.

Woont u de misviering graag bij? Verwittig tijdig een verpleegkundige van uw afdeling, dan wordt u naar de kapel gebracht.

Communie

U kunt de communie op uw kamer ontvangen. Dit voor of na de viering, of elke dinsdag en vrijdag (indien mogelijk).

Onthaalbrochure