Palliatieve zorgverlening

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor een patiënt op het ogenblik dat genezen niet meer mogelijk is en het sterven binnen afzienbare tijd verwacht wordt. De zorg in dit stadium spitst zich toe op de intense en totale begeleiding van de zieke en zijn naasten. De klemtoon ligt op de kwaliteit van het leven: niet dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen die nog resten.

Noorderhart Mariaziekenhuis heeft een palliatieve verblijfseenheid en een palliatief support team.