Commissie medische ethiek

De Commissie Medische Ethiek (CME) functioneert als 'plaatselijk ethische comité' van Noorderhart Mariaziekenhuis en Noorderhart Revalidatie & MS. Conform de Belgische wetgeving voert de Commissie Medische Ethiek de volgende taken uit:

 • Een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg. De CME heeft een belangrijke rol in het stimuleren van ethisch overleg in de deelnemende ziekenhuizen.
 • Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.
 • Een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen.

Adviesaanvraag klinische studie

De Commissie geeft op verzoek advies bij klinische studies. Om studies te mogen uitvoeren in een ziekenhuis is de onderzoeker wettelijk verplicht om ethisch advies te vragen. De commissie beoordeelt de volgende zaken:

 • De bekwaamheid van de onderzoeker,
 • biedt het ziekenhuis voldoende faciliteiten voor het onderzoek uit te voeren,
 • voldoet het informed consent aan de verwachtingen van de patiënt (volledigheid, in begrijpbare taal)

Is de studie in het kader van een (bachelor na) bachelor- of masterproef? Kijk dan bij 'stage' voor de juiste richtlijnen en aanvraagdocumenten.

Indienen van een klinische studie

Secretariaat Commissie Medische Ethiek

Sanne Strijbos
Boemerangstraat 2, 3900 Pelt
ethisch_comite@noorderhart.be
Tel. 011 809 233 (weekdagen van 9 tot 15 uur)

Leden commissie medische ethiek

 • Voorzitter
  • prof. dr. Popescu - Neuroloog (Noorderhart Revalidatie & MS)
 • Ondervoorzitter
  • dr. Schops - Gynaecoloog (Noorderhart Mariaziekenhuis)
 • Secretaris
  • mevr. Strijbos - Verpleegkundig stafmedewerker (Noorderhart)
 • Leden
  • mevr. Oomsels – hoofdverpleegkundige (Noorderhart Mariaziekenhuis) 
  • dr. Gijsen - Gastro-enteroloog (Noorderhart Mariaziekenhuis)
  • dr. Bloemen - Anesthesist (Noorderhart Mariaziekenhuis)
  • mrs. Klok - Jurist-advocaat (extern)
  • dr. Lammers - Algemeen geneesheer (Noorderhart Revalidatie & MS)
  • Dr. Rogojan - Neuroloog (Noorderhart Revalidatie & MS)
  • Mevr. van de Ven - Kwaliteitscoördinator (Noorderhart)
  • dr. Vermeyen - Geriater (Noorderhart Mariaziekenhuis)
  • dr. Vliegen - Huisarts (extern)
  • dhr. Simon Godecharle - Ethicus (extern)
  • mevr. Schelfhout - Diensthoofd patiëntenbegeleiding (Noorderhart Mariaziekenhuis)