Orgaandonatie

Orgaandonatie is in België wettelijk geregeld. In principe is iedereen orgaandonor, tenzij anders aangegeven. U kunt uw keuze voor orgaandonatie ook officieel vastleggen bij het gemeentehuis. Dit is volledig gratis en kan op elk moment worden herzien. Lees meer over Belgische wetgeving orgaandonatie.

Overleden en levende donoren

Een orgaan ontvangen kan van een levende of van een overleden donor.

  • Levende donoren zijn personen die cellen, weefsels of organen afstaan waarbij verwacht wordt dat de donatie geen negatieve gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de donor op langere termijn. Levende donoren zijn meestal een partner, familie of een nauwe vriend(in). Vaak wordt een nier of een lob van de lever getransplanteerd. 
  • Overleden donoren zijn donors die hersendood verklaard zijn. Hierbij worden vaak meerdere organen en weefsels afgestaan.

Procedure

Orgaandonatie in Noorderhart Mariaziekenhuis is enkel mogelijk voor overleden donoren. Wij werken hiervoor samen met de dienst Abdominale transplantatiechirurgie & transplantcoördinatie van het UZ Leuven Gasthuisberg. De familie van de patiënt die in aanmerking komt als donor, krijgt de nodige uitleg van de artsen, verpleegkundigen en de transplantatiecoördinator van het UZ Leuven.

Wanneer een patiënt zich formeel als donor heeft opgegeven, hebben we in feite geen toestemming meer nodig van de familie. In de praktijk overleggen artsen altijd met de familie. Hierbij wordt de beslissing van de patiënt of de familie gerespecteerd, voor zover deze past binnen de wetgeving.

Het vaststellen van de hersendood is de verantwoordelijkheid van de artsen. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde criteria, die ook wettelijk werden vastgelegd. De vaststelling gebeurt onafhankelijk door drie verschillende artsen. Dit zijn artsen die niet betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt.

De uiteindelijke beslissing om al dan niet over te gaan tot prelevatie (het wegnemen van organen), gebeurt door het transplantatiecentrum (Eurotransplant).

Meer informatie over orgaandonatie vindt u op www.beldonor.be. Hier vindt u ook een verklaring voor orgaandonatie (Formulier van verklaring menselijk lichaamsmateriaal).