Overblijvend lichaamsmateriaal

In het kader van uw behandeling wordt vaak ook lichaamsmateriaal afgenomen, zoals bij een bloedafname, punctie, biopsie, … De overblijfselen van dit lichaamsmateriaal kunnen, nadat de nodige onderzoeken erop werd uitgevoerd voor uw behandeling, nog waardevol zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 20 van de wet van 19 december 2008 stelt dat u stilzwijgend toestemt voor gebruik van dit overblijvend lichaamsmateriaal voor onderzoek. Als u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken aan de arts die u behandelt of aan de hoofdgeneesheer. U doet dit best schriftelijk met vermelding van uw naam, voornaam, adres en geboortedatum. Bij weigering wordt eventueel overblijvend lichaamsmateriaal vernietigd, en verwijderd als medisch afval.
Uw beslissing heeft geen invloed op uw zorg of behandeling. U kunt uw beslissing tot weigering altijd herroepen. In dat geval wordt enkel het lichaamsmateriaal dat nadien bekomen werd, bewaard en gebruikt.

Als u gevraagd wordt deel te nemen aan een klinische studie waarbij ook lichaamsmateriaal wordt afgenomen, wordt altijd uw uitdrukkelijke goedkeuring gevraagd.

De ethische commissie van Noorderhart waakt over de correcte naleving van de wetten en het correct gebruik van menselijk lichaamsmateriaal.