Beslissingen over levenseinde

Wanneer een wilsbekwame patiënt ongeneeslijk ziek is en psychisch of lichamelijk lijdt, heeft hij de mogelijkheid om euthanasie te vragen. Noorderhart verbindt er zich toe om, volgens het opstelde stappenplan, hiernaar te luisteren.
Het palliatief support team wordt ingeschakeld om de patiënt en zijn familie te ondersteunen. Zowel de behandelende arts als het palliatief support team hebben als taak om de patiënt en zijn familie in te lichten over de gezondheidstoestand en levensverwachting van de patiënt en over andere mogelijkheden rond het levenseinde: symptoom- en pijnbestrijding, palliatieve sedatie, het opstellen van een positieve of negatieve wilsverklaring, …
Aan de patiënt wordt gevraagd om zijn vraag tot euthanasie ook schriftelijk te stellen (wilsverklaring euthanasie - zie onderaan bij downloads). Vervolgens wordt een tweede onafhankelijke arts geraadpleegd die nagaat of de vraag van de patiënt voldoet aan de wettelijke eisen. Bij een vraag naar euthanasie waarbij het overlijden van de patiënt niet binnen enkele weken verwacht wordt, is een derde onafhankelijke arts vereist.

Als de vraag aan de wettelijke eisen voldoet, wordt alles in het werk gesteld om de uitvoering van de euthanasie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Heeft u een vraag over euthanasie? Dan kan u hiervoor terecht bij uw behandelend arts, of bij het palliatief support team.