Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totaalzorg van de zieke op het ogenblik dat hij niet meer kan genezen en voor wie het sterven binnen afzienbare tijd verwacht wordt. Wanneer de arts of een team van artsen tot het besluit komt dat de behandeling niet meer tot genezing zal leiden heeft dit een grote impact op het leven van de zieke, zijn familie en zijn ganse omgeving.

Algemene informatie

Mariaziekenhuis
Palliatieve zorg
  • Contact 011 826 411
    maandag t/m zondag 24u/24u bereikbaar
  • Hoe geraak ik er? Bekijk route

De ondersteunende zorg in dit stadium verstrekt, spitst zich toe op de intense en totale begeleiding van de zieke en zijn familie. Levenskwaliteit in al zijn vormen nastreven is de belangrijkste opgave voor artsen, verzorgenden en allen die betrokken zijn in het begeleidingsproces van de zieke. Niet het uitzichtloos rekken van het leven en evenmin het bespoedigen van het sterven behoren tot de essentie van palliatieve zorg. Wel streeft palliatieve zorg naar een levenskwaliteit in de laatste fase die zo optimaal mogelijk overgaat in een sereen en evenwichtig stervensproces. Het behoort tot de basisopdracht van alle betrokkenen bij dit proces om de sociale, psychologische en medische omstandigheden zo gunstig mogelijk te organiseren.

De klemtoon ligt op de kwaliteit van het leven: niet dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen die nog resten. De klemtoon ligt op de zieke en niet op de ziekte. Wij willen antwoord geven op de specifieke noden en verlangens van de zieke, zodat hij/zij zich beter voelt, zijn zelfstandigheid blijft behouden of zo veel mogelijk zou terugkrijgen.

Meer informatie over palliatieve zorg, vind je in de brochures onderaan deze pagina.

Onthaalbrochure

Behandelingen

Informatiebrochures