Uw verblijf

Op de afdeling maakt een verpleegkundige u verder wegwijs. 

 • Specifieke informatie over de verpleegeenheid waar u zult verblijven, vindt u op de pagina van de eenheid. Een ovezicht van onze verpleegeenheden vindt u onder 'opname met overnachting'.

 • In het kader van patiëntveiligheid krijgt u bij opname op de afdeling een identificatiebandje om uw pols. Controleer zelf de gegevens zoals uw naam en geboortedatum.

  Het is van groot belang dat u altijd uw identificatiebandje draagt. Zo kan uw identiteit steeds geverifieerd worden, en weet elke medewerker steeds wie u bent en op welke afdeling u verblijft.

 • Tijdens uw verblijf voorzien wij een ontbijt, middag- en avondmaal.

  Volgt u thuis een dieet? Meld dit dan aan een verpleegkundige. Ook als uw gezondheidstoestand een aangepaste voeding vereist, zorgen we ervoor dat u een aangepaste dieetvoeding krijgt.

  Voor voedings- of dieetuitleg vraagt u best naar onze diëtiste via een verpleegkundige van de afdeling.

  Wenst u een alternatieve maaltijd omwille van uw geloofsovertuiging of omdat u vegetarisch eet? Dat meldt u best tijdens het opnamegesprek op de verpleegafdeling.

  Als er iets voorzien is dat u niet lust, of als de portie niet naar wens is, mag u dat altijd laten weten.

 • U mag zich buiten het terrein van het ziekenhuis begeven o.a. voor een wandeling of een uitstap. U dient wel steeds rekening te houden met de voor u geplande therapieën en onderzoeken.
  Waarschuw altijd een zorgverlener als u de afdeling wilt verlaten, zelfs als het maar voor eventjes is.
  Het verlaten van het ziekenhuis gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid. 

 • Overnachten van familie kan enkel na overleg met het diensthoofd van de afdeling. 

  Contact (rooming-in): 

  • Onthaal Noorderhart Revalidatie & MS: 011 809 100

  Meer infomatie over de kostprijs van van een overnachtig met ontbijt vindt u in de 'Lijst van frequent gevraagde goederen en diensten'. Hier vindt u ook de prijzen van een middag- en avondmaal dat u eventueel kan bijbestelen. Deze kan u aan het onthaal bestellen en meteen afrekenen.

  • Het gebruik van alcoholische dranken op de kamer is niet toegelaten.

  • Indien u foto’s of voorwerpen wenst op te hangen kan u dit enkel doen op het daarvoor voorziene magneetbord. Magneten zijn te koop bij het onthaal van het ziekenhuis. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor schade, door bevestiging van voorwerpen, op niet toegelaten plaatsen.

  • Huis- en gezelschapsdieren zijn verboden in het ziekenhuis. In uitzonderlijke situaties kan een huisdier van een opgenomen patiënt worden toegelaten als dit omwille van therapeutische, emotionele of andere redenen noodzakelijk is. Toelating kan worden gegeven na bespreking van de aanvraag in het multidisciplinair behandelingsteam.

  • Een ontslag uit het ziekenhuis kan slechts nadat uw behandelend arts hierover een beslissing heeft genomen. Indien u het ziekenhuis toch verlaat zonder toestemming van de behandelend arts is dit steeds op eigen verantwoordelijkheid.

 • Uitgaande van de geldende wetgeving en rekening houdend met  enerzijds de noden van patiënten - voor wie de persoonlijke levenssfeer en dus eventueel de vrijheid om te roken een groot goed is – en anderzijds de rechten van werknemers en van patiënten om te werken respectievelijk te verblijven in een rookvrije omgeving, is het rookbeleid van Revalidatie & MS gericht op:

  • De hinder, die niet-rokers kunnen ondervinden van de rookgewoonten van rokers, uit te sluiten
  • De patiënten die roken, hiertoe in de mate van het mogelijke in de gelegenheid te stellen
  • De omstandigheden waarin wordt gerookt zo veilig mogelijk te maken.

  Dit betekent dat op de terreinen en in de gebouwen van Revalidatie & MS een algemeen en absoluut rookverbod geldt, met uitzondering voor de beschutte rookzone. Deze rookzone is enkel bestemd voor opgenomen patiënten en patiënten van het dagziekenhuis (niet voor bezoekers). Ze is toegankelijk via de sas die aansluit aan de centrale inkomhal.

  • Deze ruimte is toegankelijk vanaf 6 uur ’s morgens tot 21 uur ’s avonds.
  • Deze ruimte is geen verbruikslokaal voor dranken en/of voeding
  • De zelfdovende afvalbakken mogen uitsluitend worden gebruikt voor het deponeren van gedoofde peuken

  Buiten deze uitzondering is roken op de terreinen rondom en in andere ruimten in Revalidatie & MS strikt verboden. De asbaktegels ter hoogte van de verschillende ingangen van het ziekenhuis zijn enkel en alleen bedoeld voor het doven van rookwaren door personen die met brandende rookwaren toekomen aan het ziekenhuis. Dit zijn geen rookzones.

  Onder “roken” zoals voornoemd wordt het gebruik van ‘gewone’ rookartikelen alsook van de elektronische variant(en) bedoeld.

 • Voor privédoeleinden mag u foto’s, filmpjes of geluidsopnames van uzelf maken in het ziekenhuis. Het gebruik van verborgen camera’s is niet toegestaan.

  Hou er wel  rekening mee dat medewerkers  van het ziekenhuis en andere aanwezigen zoals patiënten of bezoekers niet ongevraagd te zien of te horen mogen zijn.  U hebt daarvoor hun voorafgaande toestemming nodig.  Vertel er ook vooraf bij wat u met  de opname wilt doen. U mag de opname niet voor een ander doel gebruiken dan dat waarvoor toestemming werd gevraagd. Als iemand niet akkoord gaat, dient u dit verzoek te respecteren. Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u geen opnames van die persoon maken. Bij overtreding wordt de directie op de hoogte gebracht, en worden er gepaste maatregelen genomen zoals de vraag om de opnames te wissen, het ziekenhuis te verlaten of het indienen van een klacht.

 • Als u vaststelt dat er op uw kamer iets kapot of beschadigd is, meld dit dan aan een zorgverlener. Hij of zij geeft dit door aan de technische dienst en zij herstellen het zo snel mogelijk.

  Iets verloren?

  Als u iets verliest in het ziekenhuis, kan u ernaar informeren bij de bewaking op het nummer 011 829 230 (op werkdagen, van 9 tot 16 uur). Geef uw naam en telefoonnummer door en omschrijf het verloren voorwerp zo goed mogelijk.

  Gevonden voorwerpen worden 3 maanden bewaard. Waardevolle voorwerpen zoals juwelen worden 1 jaar bewaard.

 • De elektrische toestellen van ons ziekenhuis worden continu aan kwaliteits- en veiligheidscontroles onderworpen. Als u toestellen van thuis wilt gebruiken in het ziekenhuis, heeft u daarvoor uitdrukkelijke toelating nodig. De uitzonderingen op deze regel zijn haardrogers, scheerapparaten, laptops en laders voor multimediatoestellen.
  Indien een medewerker van het ziekenhuis oordeelt dat het toestel een veiligheidsrisico vormt, vragen we u om dit toestel niet meer te gebruiken in het ziekenhuis.

  Elke dag doen bewakingsagenten hun rondes in het ziekenhuis en op onze parking. Zij helpen op die manier om ons veiligheidsbeleid te implementeren.

  Onze gebouwen en technische uitrusting zijn aangepast aan de normen van de brandveiligheid. Bij vaststelling van brand: bel onmiddellijk het intern noodnummer 100 of gebruik een brandmeldknop in de gang.