Naar huis

Uw behandelende arts laat u tijdig weten wanneer u ontslagen wordt. De verpleegkundige vertelt u om hoe laat u mag vertrekken en zorgt voor de administratieve afhandeling van uw vertrek. 

Voor u vertrekt

Kijk voor uw vertrekt na of u niets vergeten bent (waardevolle voorwerpen in uw kluisje, meegebrachte RX-opnames, medicatie en/of medicatievoorschriften, ...). Bewaar zorgvuldig alle documenten die u meekrijgt bij uw vertrek.

Vergeet ook niet (indien van toepassing) de afstandsbediening van de TV en de sleutel van het kluisje in te leveren bij het onthaal. Bij inlevering krijgt u de waarborg, die u betaald heeft bij opname, terug.

Gelieve ook het patiënttevredenheidsformulier in te vullen. Uw feedback is belangrijk omdat het ziekenhuis ernaar streeft om de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren. 

Vervoer

Bij ontslag geven wij geen rolstoel of ander materiaal van het revalidatiecentrum mee. Gelieve tijdig een huurrolstoel aan te vragen aan de mutualiteit indien nodig. Uitzonderingen kunnen besproken worden met de ergotherapeut.

Vertrekt u met het openbaar vervoer? Dan vindt u hier alle informatie terug.

Nazorg

De verantwoordelijke verpleegkundige of uw arts geeft u de nodige uitleg over het te volgen medicatieschema en eventueel dieet, of u terug op raadpleging moet komen, en andere nazorg. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan uw arts of aan de verpleging als er iets niet duidelijk is.

Heeft u extra ondersteuning nodig in uw thuissituatie of heeft u behoefte aan medische hulpmiddelen? De medewerkers van de sociale dienst willen samen met u naar een gepaste oplossing zoeken.

Medicatie

Een ziekenhuisapotheek mag slechts een beperkte hoeveelheid medicatie meegeven voor thuis. Zorg er dus voor dat u weet welke medicatie u thuis verder moet nemen. 
Uw behandelende arts zal u hiervoor een voorschrift bezorgen ofwel verwijst hij/zij u door naar uw huisarts voor verdere opvolging. 

Uw huisarts

Uw behandelende arts brengt uw huisarts op de hoogte van uw vertrekt uit het ziekenhuis. Hij krijgt een medisch verslag met daarin de gegevens van de behandeling en informatie over de eventuele nazorg. 

Factuur

U moet niets betalen als u het ziekenhuis verlaat. U ontvangt de factuur twee maanden na uw verblijf. 
Meer informatie over uw factuur.