Aanvraag

De opname kan gebeuren:

  • Na raadpleging in ons ziekenhuis
  • Op basis van een vraag van de huisarts van de patiënt
  • Via de sociale diensten
  • Op basis van een vraag van een ander ziekenhuis
  • Op basis van een vraag van de patiënt en/of de familie

Schriftelijke aanvraag

Een opname verloopt steeds schriftelijk via onderstaand opnameformulier te sturen naar beddencoordinator.rms@noorderhart.be.

Dit document kan, indien u van een ander ziekenhuis komt, ingevuld worden door de behandelende arts of sociale dienst van het ziekenhuis waar u opgenomen werd. Indien u van thuis komt, kan uw huisarts deze aanvraag invullen.

Na goedkeuring van uw aanvraag wordt er contact genomen met uw behandelend arts of huisarts, komt u op de wachtlijst te staan en nemen we contact op zodra er een plaats beschikbaar is.

Indien het een aanvraag tot opname van een comapatiënt betreft, verzoeken wij u om het "Aanvraagformulier opname - bijkomende informatie vooropname COMA" toe te voegen bij het "Aanvraagformulier opname VOOR REVALIDATIE".