Opname met overnachting

Wordt u binnenkort opgenomen ?

Dan heeft u waarschijnlijk vragen over wat u moet meebrengen, welke voorzieningen er zijn, hoe uw opname zal verlopen, wanneer u bezoek kunt ontvangen, … In de algemene ziekenhuisonthaalbrochure vindt u alle informatie die u nodig heeeft.

Verplichte aansluiting bij de zorgkas

Vanaf 1 januari 2022 zijn de 8 Vlaamse revalidatieziekenhuizen onderdeel geworden
van de Vlaamse sociale bescherming. Dat betekent dat het revalidatieziekenhuis
de verpleegdagen aan de zorgkassen moet factureren.
Als patiënt dient u dus verplicht aan te sluiten bij een zorgkas.

Hebt u nog geen zorgkas? Neem contact op met de zorgkas van uw keuze:

  • Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen (ZK 180)
  • Neutrale Zorgkas Vlaanderen (ZK 280)
  • Solidaris Zorgkas (ZK 380)
  • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen (ZK 480)
  • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (ZK 580)
  • Vlaamse Zorgkas (ZK 680)

U kunt wel alleen bij een zorgkas van een ziekenfonds aansluiten als u bij datzelfde
ziekenfonds bent aangesloten voor uw ziekteverzekering. U kunt nooit bij 2
zorgkassen tegelijk aangesloten zijn

Overnachting door familieleden (rooming-in)

In Noorderhart Revalidatie & MS is het mogelijk om te overnachten bij een patiënt. 
Hier hangt een kostenplaatje aan vast: 

  • Overnachting met ontbijt: 24 euro
  • Middagmaal: 8 euro
  • Avondmaal: 4 euro 

Contact (rooming-in): 

  • Onthaal Noorderhart Revalidatie & MS: 011 809 100

Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij de opnamedienst of bij de hoofdverpleegkundige van de dienst waar u verblijft. 

Onthaalbrochure