Patiëntveiligheid

Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid zijn zeer belangrijk voor u als patiënt en daardoor dus ook voor ons als Noorderhart. We zetten ons dagelijks in om onszelf als organisatie steeds te verbeteren en veilige zorg te kunnen bieden. Binnen de organisatie werken we aan tal van verbeterprojecten, leggen we de lat hoog door interne audits te doorlopen en werken we samen met externe organisaties voor het behalen van kwaliteitslabels.

Behalve de inbreng van de zorgverleners, is ook uw persoonlijke inbreng als patiënt erg belangrijk. Aan de hand van onderstaande informatie kan u zelf goed voorbereid naar het ziekenhuis komen. Heeft u suggesties? Zijn er zaken opgevallen, laat het ons zeker weten. Uw ervaring is voor ons erg belangrijk.

Melden van een incident

Heeft er zich tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis een incident plaatsgevonden dat onbedoeld tot schade heeft geleid of had kunnen leiden? Help ons dan om deze onbedoelde gebeurtenis in de toekomst te vermijden en samen te werken aan kwaliteitsvolle zorg. Je kan ons helpen door jouw incident te melden via het formulier op de pagina van de ombudsdienst. De melding wordt op uw vraag doorgegeven aan onze dienst kwaliteit en zij gaan op zoek naar mogelijke structurele oplossingen om in de toekomst soortgelijke gebeurtenissen te vermijden.

Zo kan u een verschil maken voor onze toekomstige patiënten!

 • Wanneer we denken aan een bezoek aan het ziekenhuis denken we vaak ook direct aan pijn. Daarom dat wij ernaar streven pijn en andere ongemakken te herleiden tot een absoluut minimum. Wat betekent dit voor u? Wanneer u opgenomen bent, zal de verpleegkundige regelmatig vragen hoeveel pijn u heeft. Ze zullen vragen dit te benoemen in een score van 0-10. Hierbij is 0 geen pijn en 10 extreem ondragelijke pijn. Afhankelijk van de score zullen zij, in overleg met de arts en eventueel onze pijnverpleegkundige, bekijken welke behandeling het beste is. 

  Geef zeker op tijd aan als u pijn of ongemak ervaart. Pijn is voor iedereen anders en wordt door iedereen anders ervaren, bespreek hetgeen u voelt goed met de verpleegkundige of arts.

  Wanneer u thuis veel pijn hebt, schrijf dan op wanneer u precies pijn ervaart, is het stekend, kloppend of zeurend? Komt het vooral voor na bepaalde handelingen of wanneer je in rust bent? Al deze informatie kan de arts helpen een beeld te krijgen van wat u ervaart en hier een goede behandeling voor opstellen.

 • Tijdens een ziekenhuisopname wordt het risico op vallen vaak groter. Het kan zijn dat u verzwakt bent, medicatie krijgt waardoor u zich suffer voelt of misschien heeft u last van duizeligheid. Al deze zaken maken dat u wat wankeler ter been bent en dat het risico op vallen vergroot. Na een val bestaat er het risico op bijkomende letsels of problemen. Daarom dat we dit willen vermijden. Hoe doen we dat?

  Bij opname wordt het valrisico van  een patiënt in kaart gebracht. Door een risicoscore te bepalen, kunnen de zorgverleners de nodige preventieve maatregelen nemen (indien nodig).

  Wij gebruiken ook het principe VALALARM, wat wil dat zeggen? Preventieve maatregelen worden toegepast op volgende wijze:

  V    Veilige vloer
  A    Alles binnen handbereik
  L    Laagstand van het bed
  A    Aangepast schoeisel
  L    Licht voorzien
  A    Aanreiken/binnen handbereik zetten van hulpmiddelen
  R    Rem op bij rollend materieel
  M    Meld defecte materialen    

  Wat kan u zelf doen om het risico op vallen te beperken?

  Meld het ons wanneer u:

  • Slechtziend bent;
  • Duizeligheid ervaart;
  • Wankel ter been bent;
  • Thuis ook al gevallen bent.

  Wat kan u doen:

  • Rustig opstaan om duizeligheid te vermijden;
  • Spullen zoals uw bril, zakdoek, telefoon bij de hand nemen;
  • Mocht de zorgverlener het vergeten: vraag of ze steeds de bel binnen handbereik leggen;
  • Neem stevige stappers mee: sportschoenen of schoenen die:
   • Gesloten zijn aan de hiel – of een bandje aan de achterkant hebben; 
   • Niet glijden. 
  • Neem uw looprekje/hulpmiddel mee;
  • Sta ‘s nachts niet alleen op, bel de verpleegkundige en vraag hulp.

  Hebt u thuis ook al problemen gehad met vallen? Wij hebben een valteam in huis, vraag aan de verpleegkundige of zij even langskomen, dan kunnen ze meer informatie en praktische tips geven. 

 • Een ziekenhuis is een omgeving waar veel zieken en dus ook veel ziektekiemen aanwezig zijn. Patiënten die in een ziekenhuis verblijven, zijn door hun ziekte, therapie en/of verminderde weerstand vatbaarder voor deze ziektekiemen.

  De voornaamste doelstelling van de dienst ziekenhuishygiëne is het voorkomen en controleren van ‘nosocomiale infecties’. Dit zijn infecties opgelopen in het ziekenhuis meer dan 48 uur na opname. De preventie van deze infecties rust voornamelijk op het opmaken en toepassen van hygiënische voorzorgsmaatregelen. 

  Handhygiëne

  Bij gebrekkige handhygiëne kunnen ziektekiemen via de medewerkers overgedragen worden van patiënt tot patiënt. Strikte handhygiëne is een zeer doeltreffende manier om de verspreiding van ziekenhuisinfecties tegen te gaan.

  Een goede handhygiëne is niet alleen belangrijk voor de medewerkers, maar ook voor patiënten. Zo is het belangrijk uw handen te reinigen voor het eten, na gebruik van toilet en bij elke handeling waarvoor zuivere handen nodig zijn.

  Ook als bezoeker moet u op handhygiëne letten. Ontsmet daarom uw handen bij het verlaten van de patiëntenkamer. Op elke patiëntenkamer is er handalcohol voorzien bij de deur. 

  Isolatiebeleid

  Isolatie betekent ‘apart van anderen’. Het geïsoleerd verplegen van patiënten kan noodzakelijk zijn, omdat:

  • de patiënt drager is van een bepaalde bacterie of virus
  • een patiënt weinig of geen weerstand heeft, waardoor hij of zij extra vatbaar is voor ziektekiemen

  In deze gevallen zien de medewerkers er met uiterste zorg op toe dat de veiligheid van deze patiënten gewaarborgd wordt door een strikte naleving van de isolatierichtlijnen. Medewerkers dragen daarom vaak handschoenen, een schort en een masker bij de verzorging.

  U kunt zonder problemen bezoek ontvangen als patiënt in isolatie. Zorg er wel voor dat uw bezoekers de isolatierichtlijnen die op de deur hangen, strikt naleven. Weet u niet precies wat de richtlijnen inhouden? Vraag dan meer uitleg aan een verpleegkundige. 

  Team

  Geneesheer-ziekenhuishygiënist

  • Klinisch bioloog dr. Kristof Bafort

  Verpleegkundigen-ziekenhuishygiënisten

  • Dries Grymonpré
  • Emma Mariën
  • Thannee Vandermeulen

  Contact