Begeleiding en ondersteuning

Voor begeleiding en ondersteuning kunt u o.a. terecht bij:

 • Waarvoor kan u terecht bij de sociale dienst?

  Een ziekenhuisopname kan een aantal tijdelijke of definitieve veranderingen in uw leven met zich meebrengen. De medewerkers van de sociale dienst willen samen met u tijdig naar een gepaste oplossing zoeken. Hun hulpverlening is gratis.

  U, en uw familie, kunt bij hen terecht voor:

  • hulp en ondersteuning bij het zoeken en realiseren van een goede oplossing na het verblijf in het ziekenhuis (terug naar huis, naar een rust- en verzorgingstehuis, …)
  • regelingen met betrekking tot de aanvraag van thuiszorgdiensten zoals poetshulp, thuisverpleging, het leveren van warme maaltijden, …
  • aanvragen van hulpmiddelen zoals een ziekenhuisbed of rolstoel
  • informatie over en praktische hulp bij het invullen en aanvragen van bepaalde documenten
  • ...

  Wie kan er terecht bij de sociale dienst?

  Patiënten en hun naasten kunnen kosteloos terecht bij de sociale dienst.

  Multidisciplinair verslag

  De coördinatie voor het opstellen van het multidisciplinair verslag (erkend Multdisciplinair Team) ligt bij de sociaal assistente van de betreffende patiënt. De therapeuten van de verschillende disciplines brengen ieder voor hun onderdeel een specifieke advies en motivering uit met betrekking tot de aangevraagde hulpmiddelen of zorgvorm. 
  De sociaal assistenten van Revalidatie & MS zijn eveneens erkend door het VAPH voor de aanvraag en inschaling van het persoonsvolgend budget (PVB).

  Contact

  • 011 809 113 (Dit is niet het nummer van de sociale dienst van Noorderhart Mariaziekenhuis)
  • socialedienst.rms@noorderhart.be
  • Heeft u een vraag over uw sociaal dossier?
   • Bent u gehospitaliseerd:
    • U kan terecht bij de maatschappelijk assistent van uw afdeling. Zij zijn op onderstaande momenten aanwezig op de afdeling: 
     • Verdieping 1 & 3 : dinsdag en donderdag van 14 tot 16 uur
     • Verdieping 2: maandag van 14 tot 16 uur
     • Verdieping 4: donderdag van 14 tot 16 uur
   • Volgt u ambulante revalidatie:
    • U kan terecht op het sociaal infopunt in de centrale gang op de begane grond op woensdag van 9 tot 11.30 uur
 • Als patiënt kan u als enige aangeven of u pijn heeft en hoe erg deze pijn is. Om uw pijn zo goed mogelijk te bestrijden zal de arts, verpleegkundigen of therapeuten regelmatig vragen hoeveel pijn u heeft.

  Laat uw zorgverleners op tijd weten wanneer u pijn of andere ongemakken ervaart, zoals duizeligheid of misselijkheid. Zij kunnen dan, indien nodig, tijdig ingrijpen en kunnen de pijn of het ongemak mo-gelijk verhelpen met geneesmiddelen of andere methoden.

  Omdat het moeilijk is om duidelijk te maken hoeveel pijn u ervaart, kan het geven van een cijfer aan uw pijn u hiermee helpen. U geeft een cijfer van 0 tot 10 aan uw pijn. 0 betekent geen pijn en 10 is de ergste pijn die u zich kan voorstellen. U kan nooit een verkeerd cijfer geven. Het gaat immers om de pijn die u ervaart. Wanneer u nog vragen heeft over uw pijn of pijnbestrijding kan u deze altijd bespreken met uw behandelende arts, verpleegkundigen of therapeuten.

 • In de stilteruimte op verdieping -1 kunt u steeds terecht voor een moment van stilte of gebed.

  Als u wilt spreken met een persoon van uw geloofs- of levensovertuiging, dan mag u altijd een geestelijke van uw eigen dorp uitnodigen.

 • Voor een anderstalige patiënt kan het moeilijk zijn om zich verstaanbaar te maken of om de informatie van artsen en zorgverleners te begrijpen. Als er geen begeleider uit de omgeving van de patiënt is om te helpen, probeert de sociale dienst om een geschikte tolk te vinden.
  Het is mogelijk dat er kosten verbonden zijn aan de tolkendienst. Dit wordt vooraf met de patiënt of zijn omgeving overlegd.

 • Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen brengen mensen in gelijkaardige situaties samen. Ze delen ervaringen en adviezen. Het kan heel nuttig en zinvol zijn om met andere mensen te praten die zich in dezelfde situatie bevinden. Een zelfhulpgroep houdt meer in dan enkel praatgroepen organiseren. De methodieken kunnen heel verschillend zijn al naar gelang de ervaring die mensen hebben met het verwerken van een situatie.

  Noorderhart Revalidatie & MS Centrum heeft samenwerkingsverbanden met volgende patiëntenverenigingen:

  MS-Liga Vlaanderen

  MS-Liga Vlaanderen wil MS in het leven betekenis geven, alle personen met MS (PmMS) en hun omgeving helpen bij het inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening, hen individueel en als groep ondersteunen en hun belangen behartigen zodat PmMS net als iedereen een menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden. 

  Bekijk hier de voorstellingsvideo van MS-Liga Vlaanderen.

  ALS-Liga België

  ALS-Liga België streeft ernaar een transparante, stuwende kracht te zijn in de strijd tegen ALS in België, Europa en de rest van de wereld. pALS hebben onvoorwaardelijk recht op gepaste aandacht op medisch, sociaal, financieel en moreel vlak ongeacht hun persoonlijke achtergrond. 

  ZOPP-Limburg

  Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw, kortweg ZOPP, ondersteunt en begeleidt zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in hun eigen provincie. Ze zorgen er ook voor dat de stem van de patiënt meer wordt gehoord. Hiervoor werken ze met de verenigingen samen om hen sterker te maken én om vervolgens de zorgkwaliteit te verbeteren.

  Trefpunt Zelfhulp

  Op www.zelfhulp.be vindt u informatie over zelfhulp en kan u zoeken naar zelfhulpgroepen voor specifieke onderwerpen.
  U kunt ook telefonisch contact met hen opnemen: 016 236 507.