Locomotorische revalidatie

Personen die na een aandoening of operatie aan het bewegingsapparaat nood hebben aan fysieke en/of functionele training kunnen beroep doen op locomotorische revalidatie:

  • gewrichtsprotheses (totale heup- of knieprothese)
  • polytrauma
  • heup- en bekkenfracturen
  • amputaties

Een locomotorisch revalidatieprogramma kan, afhankelijk van de nood of behoefte van de patiënt, in hospitalisatie of in een ambulante setting gevolgd worden.