Algemeen

In Noorderhart Revalidatie & MS bieden we enerzijds medisch specialistische diagnostiek en behandeling aan personen met MS en anderzijds medisch specialistische revalidatiediagnostiek en behandeling aan volwassenen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking als gevolg van een aandoening in het bewegingsapparaat, zenuwstelsel of hersenen. Daarnaast is het centrum erkend als expertisecentrum voor comapatiënten en biedt het centrum sportmedisch advies en opvolging aan personen met beperkingen.

Revalideren is leren om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te functioneren en te integreren in de maatschappij.

We stellen de revalidant centraal en gaan met een team van deskundigen samen aan de slag om de persoonlijke doelen met een individueel behandelplan te bereiken. We streven naar kwaliteitsvolle, integrale zorg en maken gebruik van specialistische en innovatieve behandelmethoden, technieken en hulpmiddelen.

Noorderhart Revalidatie & MS vormt een brug tussen het acute ziekenhuis en de thuissituatie voor recent verworven beperkingen en biedt integrale zorg aan personen met chronische neurologische aandoeningen.

Revalidatie kan zowel ambulant als in hospitalisatie plaatsvinden.