Meerwaarde in revalidatie

Naast het reguliere aanbod van revalidatie vinden wij het belangrijk om patiënten, revalidanten, personen met een beperking te stimuleren en te ondersteunen bij het bewegen en sporten. 

Dit omdat we overtuigd zijn van de meerwaarde van bewegen en sporten op het algemeen welzijn van personen met een beperking.