Expertise

Bij Noorderhart Revalidatie & MS kunt u terecht voor verschillende vormen van expertise:

 • Personen met neurologische aandoeningen in een beroepsactieve fase worden gescreend of en in welke mate arbeidsreïntegratie kan plaatsvinden in hun huidige dan wel in een andere functie.
  Tevens wordt advies gegeven betreffende eventuele aanpassingen in de werkomgeving om de reïntegratie mogelijk te maken. 

 • Modem geeft advies over hulpmiddelen die jouw geschreven, gesproken of digitale communicatie ondersteunen. Modem is het 'Expertnetwerk ondersteunende communicatie technologie' van de Thomas More Hogeschool. 

  Afspraak maken en contact

  Meer info?

  https://www.modemadvies.be/advies.html

 • Noorderhart Revalidatie & MS is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als multidisciplinair adviescentrum (multidisciplinair team) voor materiële hulpmiddelen en zorg. De adviezen zijn gericht op:

  • de aanpassing van de woning van de patiënt
  • mogelijke hulpmiddelen om de zelfstandigheid van de patiënt te vergroten
  • aanvraag tot een specifieke woonsituatie aangepast aan de noden van de patiënt

  De coördinatie voor het opstellen van het multidisciplinair verslag ligt bij de sociaal assistente. De therapeuten van de verschillende disciplines brengen ieder voor hun onderdeel een specifieke advies en motivering uit met betrekking tot de aangevraagde hulpmiddelen of zorgvorm.

  PVB

  De sociaal assistenten van Noorderhart Revalidatie & MS zijn eveneens erkend door het VAPH voor de aanvraag en inschaling van het persoonsvolgend budget(PVB).

 • Noorderhart Revalidatie & MS is door het RIZIV erkend voor het opstellen van de multidisciplinaire evaluatie in het raam van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen. Dit zowel voor locomotorische als neurologische aandoeningen (RAT - rolstoeladviesteam) als voor snelle neurodegeneratieve aandoeningen (GRAT - gespecialiseerd rolstoeladviesteam).

  Een rolstoeladviesrapport is noodzakelijk voor de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen zoals actieve of elektronische rolstoelen, scooters, sta-systemen, … In het rolstoeladviesrapport geeft de revalidatiearts en een ergotherapeut vanuit zijn specialisatie advies. Ze motiveren ook waarom het aangevraagde hulpmiddel een meerwaarde is voor de aanvrager.