Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS) is een ongeneeslijke, chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel waarbij ontsteking leidt tot schade aan zenuwbanen en hun omhulsel. De ziekte leidt tot verschillende (on)zichtbare symptomen en het ziekteverloop is onvoorspelbaar en erg divers.
Wil je meer weten over MS? Dan kan je terecht op www.ms-vlaanderen.be.

Noorderhart Revalidatie & MS is een gespecialiseerd centrum voor personen met MS. Je kan er terecht voor een totaalbegeleiding: van consultatie en behandeling, tot revalidatie, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Totaalbegeleiding van personen met MS

Aanmelding

Heeft uw (huis)arts een vermoeden van MS? Dan kunt u een afspraak maken bij een neuroloog via het medisch secretariaat op het nummer 011 809 239 (keuze optie 1).

Consultatie bij de neuroloog

Na aanmelding wordt u altijd eerst gezien door de neuroloog. De neuroloog luistert naar uw verhaal, en voert bijkomende onderzoeken uit (zoals neurologische onderzoeken, medische beeldvorming, ...) om vast te stellen of u MS heeft.

Als u de diagnose MS krijgt, verwijst de neuroloog u door naar de multidisciplinaire raadpleging (MDR) voor de opmaak van een volledig functioneel bilan.

Jaarlijks komt u op consultatie bij de neuroloog. Deze follow-up momenten zijn belangrijk voor het bijstellen en coördineren van de verdere behandeling, gelet op het verloop van de ziekte.

Multidisciplinaire raadpleging (MDR)

Voor het opmaken van het functioneel bilan, wordt u gezien door het multidisciplinair team:

  • Neuroloog
  • Revalidatiearts
  • (Neuro)psycholoog
  • MS-verpleegkundige
  • Maatschappelijk werker van de MS Liga

Tijdens deze gesprekken kunnen heel wat van uw medische, psychosociale en revalidatie vragen beantwoord worden, en krijgt het team een totaalbeeld op uw functioneren in het dagelijkse leven. Na de team-analyse wordt gekeken of u start met een medische behandeling en/of revalidatie, of dat u in het traject van jaarlijkse opvolging terecht kunt.

Medicamenteuze behandeling en/of revalidatie

De behandeling van MS van zowel medicamenteus (met medicijnen) als revalidatie inhouden.   

  • Een medicamenteuze behandeling is gericht op het behandelen of voorkomen van opflakkeringen. De tijdsduur van de behandeling is afhankelijk van de situatie waarin u zich op dat moment bevindt. 
  •  Revalidatie houdt in dat u start met een intensieve, multidisciplinaire revalidatiebehandeling. U volgt dan, meerdere keren per week, een specifiek aangepast oefenprogramma.

Beide behandelingen kunnen zowel ambulant als tijdens een (tijdelijke of langere) hospitalisatie.

Als de medicamenteuze behandeling en/of revalidatie is afgerond, komt u terecht in het traject van de jaarlijkse opvolging.

Jaarlijkse opvolging

Om de neuroloog toe te laten een zo volledig mogelijk beeld van uw ziekte te bekomen, en zo ook de ziekteactiviteit op te sporen die u niet voelt, wordt u jaarlijks uitgebreid onderzocht en nemen we een NMR van uw hersenen en ruggenmerg.

Na het afronden van alle onderzoeken, gaat u opnieuw op consultatie bij de neuroloog. De arts bepaalt of u er een nieuw functioneel bilan dient opgemaakt te worden (MDR) om te kijken of medische behandeling en/of revalidatie aangewezen is. Als een nieuwe MDR niet nodig is, valt u automatisch terug in het traject van de jaarlijkse opvolging.

Totaalbegeleiding in schemavorm

Familie en omgeving betrekken

De rol van uw familie en omgeving, in de vorm van ondersteuning, opvang, begeleiding en hulp, is essentieel. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het structureel inbedden van het informeren, begeleiden en ondersteunen van uw familie en omgeving.