Neurologische revalidatie

De neurologisch revalidatie richt zich op volwassenen met:

 • Multiple Sclerose (MS)
 • Niet-aangeboren hersenletsels:
  • Hersenbloeding of herseninfarct (CVA)
  • Traumatisch hersenletsel
 • Ziekte van Parkinson en bewegingsstoornissen
 • Dwarslaesie (Paraplegie/tetraplegie)
 • Ziekte van Huntington
 • Spierziekten
 • Ziekte van Friedreich
 • Perifeer neurogene aandoeningen/ALS
 • Revalidatie na een opname op intensieve zorg
 • Coma
 • Post-covid

Een neurologisch revalidatieprogramma kan, afhankelijk van de nood of behoefte van de patiënt, in hospitalisatie of in een ambulante setting gevolgd worden.