Zorgpaden

Een zorgpad is een middel om de zorgverlening optimaal te organiseren. Door goede onderlinge afspraken verzekert een multidisciplinair team een kwalitatieve zorgverlening doorheen de ganse behandeling. De patiënt krijgt een centrale plaats in het zorgproces en wordt op een eenduidige manier geïnformeerd.

Volgende zorgpaden worden gebruikt in Noorderhart Mariaziekenhuis:

 • Appendicitis (blindedarmontsteking)
 • Arthroscopie van de knie (kijkoperatie van de knie - in dagopname)
 • Beroertezorg
 • Borstcentrum
 • Coloscopie
 • Coronarografie
 • Cystectomie
 • Discus hernia: lumbaal en cervicaal
 • Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD, chronische longziekte)
 • Galblaaslijden (electieve en acute laparoscopische cholecystectomie, ERCP)
 • Heelkundige behandeling van hemorrhoïden
 • Huilbaby  (invulformulier voor zorgverleners)
 • Laparoscopische gastric bypass
 • Lensimplantatie
 • Liesbreukherstel
 • Metabool syndroom
 • Oncologisch zorgprogramma
 • Pacemakerimplantatie (electieve ingreep)
 • Pacermaker batterijvervanging
 • Pneumonie en pleuropneumonie bij kinderen (longontsteking)
 • Posterieure lumbale intercorporele fusie (PLIF)
 • Postpartum na sectio (keizersnede)
 • Postpartum na vaginale bevalling
 • PTCA
 • Radicale prostatectomie (verwijderen van de prostaat)
 • Radicale prostatectomie laparoscopisch (verwijderen van de prostaat via een kijkoperatie)
 • Suïcidepreventie
 • Tonsillectomie bij kinderen (wegnemen van keelamandelen)
 • Totale heupprothese
 • Totale knieprothese
 • Transurethrale resectie van de prostaat (TURP) (gedeeltelijke wegname van de prostaat via de plasbuis)
 • Transurethrale resectie van de blaas ('TURB)
 • Varicectomie (verwijderen van spataders)

Ons ziekenhuis is aangesloten bij het Netwerk Klinische Paden (Centrum voor ziekenhuis- en verplegingswetenschap Leuven). Meer informatie over klinische paden vindt u op de website van het Netwerk Klinische Paden: www.nkp.be.