Database voor psychologen

Als revalidatiecentrum willen we onze revalidanten de beste zorg bieden. Het is daarom belangrijk om onze bestaande database van psychologen in het kader van gerichte doorverwijzing regelmatig up-to-date te houden. Daarom bevragen we zeer gedetailleerd uw specialisaties, interessedomeinen en patiëntenpopulatie.

Gelieve dit formulier zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk in te vullen.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met team psychologie Noorderhart Revalidatie & MS.

Database psychologen

Bent u actief als zelfstandig klinisch psycholoog?
Bent u aangesloten bij de eerstelijnsconventie?
In welke provincie(s) bent u werkzaam? *
Is uw praktijk rolstoeltoegankelijk?
Mogelijkheid tot huisbezoeken
Welke klachten behandelt u? *
Met welke therapievorm heeft u ervaring? *
Heeft u ervaring in het werken met volgende ziektebeelden? *
Ik geef toestemming om mijn gegevens via een transparante doorverwijslijst mee te delen aan revalidanten.