Labogids

Het laboratorium Klinische Biologie stelt een labogids ter beschikking met het oog op het verstrekken van nuttige informatie en een correcte staalafname.
De labogids wordt geëxporteerd vanuit het labo-documentbeheersysteem.

Ga naar de labogids

Hoe werkt de labogids?

Submappen

 • Klik op het pijltje naar beneden om de verschillende submappen te tonen:
  •  Algemene toelichting: Hier vindt u algemene documenten terug (oa. met betrekking tot het gebruik van de labogids (Labogids: Algemene toelichting))
  • Afname instructies: Hier vindt u documenten terug mbt een juiste staalafname. Vanuit de analyses wordt naar deze documenten verwezen.
  • Aanvraagformulieren: Hier vindt u de verschillende aanvraagformulieren die door het labo gebruikt worden.
  • Analyses: Hier kan u gaan zoeken naar een specifieke analyse.

Zoeken: 'Ctrl+F' (windows) of 'Command+F' (mac)

 • Om te zoeken binnen een submap, klikt u op de submap (vb. '4. Analyses' om naar een specifieke analyse te gaan zoeken). Het opladen van de gegevens kan even duren.
 • Gebruik de tool 'Opzoeken' door te klikken op 'Ctrl+F' (windows) of 'Command+F' (mac)
 • Voer uw zoekterm in. Er wordt onmiddellijk aangegeven of dit woord(deel) zich op de pagina bevindt. Klik op 'volgende' (next) totdat u de gewenste informatie gevonden hebt.

Document openen

 • Open het document door erop te klikken. In het document vindt u o.a.:
  • de benodigde aanvraagformulieren (hyperlink).
  • het juiste aanvraagnummer voor als u een eigen aanvraagformulier gebruikt.
  • de afname-instructies voor een correcte staalafname (hyperlink).

Analyse niet gevonden? 

Dan kunt u contact opnemen met het labo: 011 826 022.