Database voor logopedisten

Als revalidatiecentrum willen we onze revalidanten de beste zorg bieden. Het is belangrijk om onze bestaande database van logopedisten in het kader van gerichte doorverwijzing regelmatig up-to-date te houden. Daarom bevragen we zeer gedetailleerd uw specialisaties, interessedomeinen en patiëntenpopulatie.

Gelieve dit formulier zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk in te vullen.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met team logopedie Noorderhart Revalidatie & MS

Database logopedisten

Bent u actief als zelfstandige logopedist?
Bent u geconventioneerd?
In welke provincie(s) bent u werkzaam? *
Bent u nog op andere plaatsen tewerkgesteld?
Mogelijkheid tot huisbezoeken (Optioneel)
Welke stoornissen behandelt u?
Met welke ziektebeelden heeft u ervaring? *
Ik geef toestemming om mijn gegevens via een transparante doorverwijslijst mee te delen aan revalidanten.