Ziekenhuisfactuur

Elk ziekenhuis is wettelijk verplicht hetzelfde sjabloon te gebruiken voor een factuur.
De tarieven die het ziekenhuis toepast zijn gebaseerd op de desbetreffende overeenkomsten. De bedragen op uw factuur zijn afhankelijk van de verzekeringstoestand bij uw ziekenfonds. Informatie hierover krijgt u bij uw ziekenfonds.
Belangrijk is dat, voor wat het verblijf in ons ziekenhuis betreft, u enkel de factuur van Noorderhart Revalidatie & MS dient te betalen.

 • Een overzicht van de verschillende rubrieken op de ziekenhuisfactuur
  • Identificatiegegevens
  • Samenvatting van de kosten
  • Detail patiëntenfactuur
   • Verblijfskosten
   • Forfaitair aangerekende kosten
   • Apotheek
   • Honorarium van zorgverleners
   • Diverse kosten
 • Totalen
 • Tussenkomst ziekenfonds
 • Tussenkomst verzekering
 • Hoe en wanneer betalen

Meer informatie over uw factuur vindt u in de brochure ‘Informatie over uw ziekenhuisfactuur’ onderaan de pagina.

Wanneer moet u betalen?

U ontvangt de factuur ongeveer twee maanden na uw verblijf. U moet dus niets betalen als u het ziekenhuis verlaat. De factuur dient betaald te worden binnen 30 dagen na verzendingsdatum.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen factuur? Dan kunt u terecht bij de dienst facturatie:

Hebt u vragen over een aanmaning, betalingsherinnering of afbetalingsplan? Dan kunt u terecht bij de dienst debiteuren:

Vermeld bij uw contact steeds de naam van de patiënt en het factuurnummer of de geboortedatum.