Tussenkomst in de kosten

Tussenkomst van het ziekenfonds

Als u in orde bent met uw ziekenfonds, wordt de rekening zowel naar u als naar uw ziekenfonds gestuurd. Daarop staat duidelijk welk bedrag u zelf moet betalen en welk bedrag uw ziekenfonds betaalt. U betaalt de kosten die het ziekenfonds niet terugbetaalt, namelijk het remgeld (of het persoonlijk aandeel genoemd) en de supplementaire kosten zoals kamer- en ereloonsupplementen. 

Sommige personen hebben onder meer op basis van inkomen en/of gezinssituatie recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (ook voorkeurtarief genoemd). Deze personen betalen bij een ziekenhuisopname een lager persoonlijk aandeel dan een gewoon verzekerde. De berekening van het persoonlijk aandeel in de verblijfskosten gebeurt op basis van gegevens verstrekt door uw ziekenfonds (bijv. of u al dan niet recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

Als u niet aangesloten bent bij een ziekenfonds of als u niet in orde bent met uw verzekering, moet u alles zelf betalen. 

Bij bepaalde behandelingen (bijv. stamceltransplantatie) komt het ziekenfonds niet altijd tussen in de kosten en kan er bijgevolg ook een voorschot gevraagd worden. Dit wordt steeds op voorhand met de patiënt besproken en er wordt samen een betalingsovereenkomst opgesteld. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de financiële dienst van Noorderhart Revalidatie & MS. 

Hospitalisatieverzekering

Heeft u een extra hospitalisatieverzekering of een aanvullende verzekering van uw ziekenfonds? Informeer dan vooraf welke kosten ze betalen. Deze informatie kunnen de ziekenhuismedewerkers u niet geven omdat dit afhankelijk is van uw verzekeringsinstelling en het soort polis dat u heeft afgesloten.

Met sommige hospitalisatieverzekeringen heeft het ziekenhuis een akkoord met de verzekeringsmaatschappij, waardoor de factuur rechtstreeks naar de maatschappij wordt gestuurd. Meer informatie hierover kan u bekomen bij het onthaal.

Arbeidsongevallenverzekering

Indien uw opname het gevolg is van een arbeidsongeval, dan moet u dat bij uw opname meedelen. Indien de arbeidsongevallenverzekering het ongeval erkent, zal zij de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. 
U vraagt best na voor welke kosten (bijv. TV/koelkast) de arbeidsongevallenverzekering al dan niet tussenkomt. 
 

Buitenlandse patiënten

 • Indien u bent verzekerd bij CZ
  Noorderhart Revalidatie & MS heeft een contract afgesloten met CZ voor wat betreft Multiple Sclerose. Revalidatieverstrekkingen, waaronder kine en fysiotherapie, zijn niet mee opgenomen in dit contract en worden ten allen tijde uitgesloten.
  Voor zover alle machtigingen in orde zijn, worden deze ziekenhuisfacturen rechtstreeks met deze zorgverzekeraars afgehandeld. 
  Overige kosten zoals bv. kamersupplementen (op vraag van patiënt), rooming-in en telefoonkosten worden steeds aan u, de patiënt, aangerekend. Deze kosten neemt uw ziekenfonds nooit ten laste. 
 • Indien u bent verzekerd bij een andere zorgverzekeraar
  U vraagt bij uw zorgverzekeraar vóór de opname een garantieverklaring of een E112/S2-document (afhankelijk van uw polis bij de zorgverzekeraar). 
  Enkel indien de zorgverzekeraar expliciet op de garantieverklaring vermeldt dat het ziekenhuis rechtstreeks met hen mag afrekenen, zal de bijhorende factuur ook rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gezonden worden. 
  Voor de andere garantieverklaringen zal het ziekenhuis de factuur eerst aan u, de patiënt, aanbieden. U dient deze zelf aan het ziekenhuis te betalen en vervolgens te declareren bij uw zorgverzekering. 
  Voor de afhandeling via het E112/S2-formulier stuurt het ziekenhuis de factuur naar een Belgische mutualiteit (conform internationale verdragen). Er blijft, via deze procedure, steeds een eigen aandeel te betalen. De factuur met het eigen aandeel (remgeld) sturen wij naar uw thuisadres. Deze kan u achteraf eventueel declareren bij uw zorgverzekeraar. 
  Overige kosten zoals bv. kamersupplementen (op vraag van patiënt), rooming-in en telefoonkosten worden steeds aan u, de patiënt, aangerekend. Deze kosten neemt uw zorgverzekeraar nooit ten laste. 
 • Bent u niet aangesloten bij een zorgverzekeraar?
  Dan moet u de factuur volledig zelf betalen. Hierbij kan dan een voorschot worden gevraagd.