Erelonen & conventiestatus

Erelonen en ereloonsupplementen

De erelonen (ook honoraria genoemd) zijn de vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen en logopedisten aanrekenen voor hun verstrekkingen. Voor elke verstrekking is er een verbintenistarief. Dat verbintenistarief is een vast basisbedrag dat overeengekomen werd met de ziekenfondsen en wettelijk is vastgelegd.

Bovenop het basistarief voor een verstrekking kan elke betrokken arts u een ereloonsupplement aanrekenen. Het supplement wordt uitgedrukt in procenten. Een ereloonsupplement van 100 % houdt in dat u het dubbele van het verbintenistarief betaalt. Deze ereloonsupplementen gelden voor de behandelende arts, maar ook voor andere artsen die bij uw behandeling betrokken zijn.

Conventiestatus van een arts

Wilt u weten of uw zorgverlener geconventioneerd is? U kunt van elke zorgverlener de conventiestatus opzoeken op de website van het RIZIV. Bij de artsen staat dit vermeld op onze website.

Het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen

Om de twee jaar wordt een overeenkomst gesloten tussen artsen en ziekenfondsen: het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen. Deze overeenkomst bevat onder meer een afspraak over de tarieven voor geneeskundige prestaties. Elke geneesheer kiest of hij al dan niet toetreedt tot deze conventie.

 • (ambulante honoraria en technische verstrekkingen)

  De conventiestatus van een arts bepaalt of de arts ereloonsupplementen mag aanrekenen bij een consultatie.
  Een arts kan op drie manieren geconventioneerd zijn:

  • Volledig geconventioneerd (code factuur C)
   De arts houdt zich aan het afgesproken tarief en rekent geen ereloonsupplementen aan op een raadpleging.
  • Gedeeltelijk geconventioneerd (code factuur PC)
   De arts is op bepaalde plaatsen, dagen en uren niet geconventioneerd en mag op die momenten ereloonsupplementen aanrekenen op een raadpleging.
  • Niet geconventioneerd (code factuur NC)
   De arts mag ereloonsupplementen aanrekenen op een raadpleging.

  Mag een arts ereloonsupplementen aanrekenen bij een consultatie?

    Geconventioneerd Gedeeltelijk geconventioneerd Niet-geconventioneerd
  Consultatie Neen Ja, afhankelijk van plaats, dag en uur Ja
 • Bij een opname of een dagopname mag de arts enkel ereloonsupplementen aanrekenen als u kiest voor een eenpersoonskamer. In Noorderhart Revalidatie & MS mogen de ereloonsupplementen niet hoger zijn dan 100%. Of een arts al dan niet geconventioneerd is, heeft dus geen invloed.

  Mag een arts ereloonsupplementen aanrekenen bij een opname?

    Geconventioneerd Gedeeltelijk geconventioneerd Niet-geconventioneerd
  Opname op
  gemeenschappelijke kamer
  Neen Neen Neen
  Opname op
  eenpersoonskamer
  Ja, max. 100% Ja, max. 100% Ja, max. 100%

  Zowel kamersupplementen als ereloonsupplementen moet u zelf betalen, tenzij u over een bijkomende hospitalisatieverzekering beschikt die deze kosten dekt. Het ziekenfonds of de arbeidsgevallenverzekering betalen deze supplementen niet terug. Bij twijfel informeert u best bij uw verzekering.

  Vraag gerust uitleg aan uw behandelende arts over de ereloonsupplementen die hij zal aanrekenen.