Borstcentrum

Soms is er pijn... Soms is de vaststelling van een knobbeltje door uzelf of door uw arts de aanleiding voor verder onderzoek. Soms is een afwijking vastgesteld op een screeningmammografie. Dit hoeft niet noodzakelijk kwaadaardig te zijn. Alle personen die betrokken zijn in de opsporing, diagnose en behandeling van borstkanker zijn gegroepeerd in het borstcentrum; zij coördineren hun activiteit en bevindingen in een multidisciplinair team. Samen met uw huisarts zijn zij uw begeleider en steun en toeverlaat.
 

Team

Multidisciplinair overleg

Het multidisciplinair team vergadert wekelijks. Door middel van video conference is er multidisciplinair overleg tussen Noorderhart en de ZOL mogelijk. Hierbij worden alle nieuwe patiënten besproken. Aan de hand van de resultaten van onderzoeken die over een individuele patiënt verzameld werden, wordt een behandelingsplan vastgelegd en dit volgens wetenschappelijk gefundeerde schema's. Deze schema's worden aangepast aan de meest recente ontwikkelingen in borstkankerbehandeling die hun nut hebben bewezen. Deze schema's staan beschreven in ons oncologische handboek. Indien een behandeling dient aangepast te worden, wordt dit ook besproken binnen het multidisciplinair team.

Na het ontslag uit het ziekenhuis ziet het multidisciplinair team erop toe dat een nauwe samenwerking tot stand komt met de huisarts, de thuiszorg en met zelfhulpgroepen uit de regio om de patiënt zo goed mogelijk op te vangen in haar/zijn omgeving.

Team borstcentrum Noorderhart

Medisch coördinator

  • Dr. Jos Vlasselaer (gynaecoloog ZOL Genk)

Radiologie

De radiologen staan in voor de diagnose en lokalisatie van letsels in de borst.

Nucleaire geneeskunde

De nuclearist staat in voor de diagnose en lokalisatie van letsels in de borst.

Pathologische anatomie

Fysische geneeskunde

Gynaecologie

De gynaecologen: staan in voor de chirurgische behandeling van borstletsels.

Oncologie

De oncoloog ontfermt zich over de eventuele stralingstherapie en/of chemotherapie die patiënten dienen te ondergaan.

Radiotherapie

De radiotherapeut ontfermt zich over de eventuele stralingstherapie en/of chemotherapie die patiënten dienen te ondergaan.

Plastische heelkunde

Psychiatrie

Psychologie

De psychologen (specifiek verbonden aan de borstkliniek) trachten patiënten en hun familieleden door gesprekstherapie te helpen met de verwerking van hun diagnose en behandeling.

Borstverpleegkundigen

De borstverpleegkundigen verzorgen de patiënten en begeleiden hen tijdens hun behandeling.

Sociale dienst

De sociaal assistente biedt ondersteuning bij de behandeling zoals hulp bij het regelen van thuiszorgdiensten, of bij het aanvragen van tegemoetkomingen.

Kinesitherapie

De kinesitherapeut helpt mensen om de armfunctie na chirurgie te optimaliseren.

Diëtiste

De diëtiste begeleidt de patiënten met de voeding tijdens hun chemotherapie.

Prothesespecialisten en schoonheidsspecialisten

Zij helpen patiënten bij belangrijke aspecten van levenskwaliteit.