Borstcentrum

Soms is er pijn... Soms is de vaststelling van een knobbeltje door uzelf of door uw arts de aanleiding voor verder onderzoek. Soms is een afwijking vastgesteld op een screeningmammografie. Dit hoeft niet noodzakelijk kwaadaardig te zijn. Alle personen die betrokken zijn in de opsporing, diagnose en behandeling van borstkanker zijn gegroepeerd in het borstcentrum; zij coördineren hun activiteit en bevindingen in een multidisciplinair team. Samen met uw huisarts zijn zij uw begeleider en steun en toeverlaat.
 

Opdrachtverklaring

Het leveren van een snelle, efficiënte en evidence-based zorg aan alle patiënten die zich in Noorderhart aanbieden met een letsel in de borst en dit binnen een systeem van multidisciplinaire en multiprofessionele aanpak, dat door interne audit en in samenwerking met het Ziekenhuis Oost-Limburg en gezondheidswerkers in de regio, zal leiden tot een optimalisatie van de borstkankerzorg.