Ziekenhuisfactuur

Elk ziekenhuis is wettelijk verplicht hetzelfde sjabloon te gebruiken voor een factuur. Omdat zo'n factuur een complex document is, krijgt u bij opname een brochure waarin de factuur in detail wordt uitgelegd:

 • een overzicht van de verschillende rubrieken op de ziekenhuisfactuur
  • Identificatiegegevens
  • Samenvatting van de kosten
  • Detail patiëntenfactuur
   • Verblijfskosten
   • Forfaitair aangerekende kosten
   • Apotheek
   • Honorarium van zorgverleners
   • Andere leveringen
   • Ziekenvervoer
   • Diverse kosten
   • BTW op esthetische ingrepen
  • Totalen
 • Tussenkomst ziekenfonds
 • Tussenkomst verzekering
 • Hoe en wanneer betalen

Om u een idee te kunnen geven van hoe uw factuur er zal uitzien, kunt u een prijsraming opvragen

Wanneer moet u betalen?

U ontvangt de factuur twee maanden na uw verblijf. U moet dus niets betalen als u het ziekenhuis verlaat. De factuur dient betaalt te worden binnen 30 dagen na verzendingsdatum.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen factuur? 

Dan kunt u terecht bij de dienst facturatie:

 • 011 826 454
 • tarfac@noorderhart.be
 • A-blok, gelijkvloerse verdieping (tegenover de opnamebalie)
 • Elke maandag en dinsdag: van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur.

Hebt u vragen over een aanmaning of afbetalingsplan?

Dan kunt u terecht bij de dienst debiteuren:

Vermeld bij uw contact steeds de naam van de patiënt en het factuurnummer.

Informatiebrochures