Ziekenhuisfactuur

Het bankrekeningnummer van Noorderhart Mariaziekenhuis werd recent gewijzigd. 
Gelieve vanaf heden enkel volgend bankrekeningnummer te gebruiken: 
IBAN: BE96 7340 6724 0005
BIC: KREDBEBB

Elk ziekenhuis is wettelijk verplicht hetzelfde sjabloon te gebruiken voor een factuur. Omdat zo'n factuur een complex document is, krijgt u bij opname een brochure waarin de factuur in detail wordt uitgelegd:

 • een overzicht van de verschillende rubrieken op de ziekenhuisfactuur
  • Identificatiegegevens
  • Samenvatting van de kosten
  • Detail patiëntenfactuur
   • Verblijfskosten
   • Forfaitair aangerekende kosten
   • Apotheek
   • Honorarium van zorgverleners
   • Andere leveringen
   • Ziekenvervoer
   • Diverse kosten
   • BTW op esthetische ingrepen
  • Totalen
 • Tussenkomst ziekenfonds
 • Tussenkomst verzekering
 • Hoe en wanneer betalen

Om u een idee te kunnen geven van hoe uw factuur er zal uitzien, kunt u een prijsraming opvragen

Wanneer moet u betalen?

U ontvangt de factuur twee maanden na uw verblijf. U moet dus niets betalen als u het ziekenhuis verlaat.  Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. Betaal nooit rechtstreeks aan de arts!

 1. De uiterste betaaldatum van de facturen, rekeningen en verpleegnota’s van de vzw Noorderhart is 30 dagen na verzenddatum. Voor facturen, rekeningen en verpleegnota’s die op hun vervaldag niet betaald zijn, wordt een schadebeding aangerekend, bestaande uit een vast forfaitair bedrag met volgende maxima: 
  1. 20 euro als het verschuldigd saldo kleiner is of gelijk aan 150 euro
  2. 30 euro + 10% op de hoofdsom tussen 150,01 en 500 euro 
  3. 65 euro  + 5% op de hoofdsom boven 500 euro (met max. 2000 euro).
   Verwijlinteresten kunnen worden aangerekend zoals wettelijk bepaald. Voor deze wettelijke maatregelen is geen ingebrekestelling noodzakelijk.
 2. Indien de factuur wordt betwist, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk, binnen 14 dagen na verzenddatum, te sturen aan Noorderhart vzw, dienst facturatie, Boemerangstraat 2 te 3900 Pelt
 3. In geval van procedure zijn alleen het Vredegerecht te Pelt en de Rechtbanken te Hasselt bevoegd.

Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname en zijn kamerkeuze. Elke patiënt heeft recht om door de betrokken arts geïnformeerd te worden over de kosten die hij zelf zal moeten betalen voor de te voorziene medische behandelingen. 

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen factuur? 

Dan kunt u terecht bij de dienst facturatie:

 • A-blok, gelijkvloerse verdieping (tegenover de opnamebalie)
  • Maandag: 13 - 16 uur
  • Dinsdag: 8 - 12 uur en 13 - 16 uur 
  • Donderdag: Enkel op afspraak via 011 826 454 
 • Telefonisch via 011 826 454 
  • Van maandag tot en met donderdag tussen 8 en 12 uur en 13 en 16 uur
  • Op vrijdag tussen 8 en 12 uur 
 • Via mail naar tarfac@noorderhart.be

Hebt u vragen over een aanmaning of afbetalingsplan?

Dan kunt u terecht bij de dienst debiteuren:

Vermeld bij uw contact steeds de naam van de patiënt en het factuurnummer.

Informatiebrochures