Erelonen & conventiestatus

Erelonen en ereloonsupplementen

De erelonen (ook honoraria genoemd) zijn de vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen en logopedisten aanrekenen voor hun verstrekkingen. Voor elke verstrekking is er een verbintenistarief. Dat verbintenistarief is een vast basisbedrag dat overeengekomen werd met de ziekenfondsen en wettelijk is vastgelegd.

Bovenop het basistarief voor een verstrekking kan elke betrokken arts u een ereloonsupplement aanrekenen. Het supplement wordt uitgedrukt in procenten. Een ereloonsupplement van 150 % houdt in dat u anderhalve keer het verbintenistarief betaalt. Deze ereloonsupplementen gelden voor de behandelende arts, maar ook voor andere artsen die bij uw ingreep of behandeling betrokken zijn.

Waarvoor dienen ereloonsupplementen?

Wij zijn een middelgroot referentieziekenhuis in Noord-Limburg dat kwaliteit en innovatie hoog in zijn vaandel heeft. We wensen ook in de toekomst deze visie verder uit te bouwen met de hiervoor broodnodige toename  van onze medische  activiteiten op hoogtechnologisch niveau, maar steeds met aandacht voor de nabijheid van de patiënt. Dit willen we realiseren met een nieuwbouw voor uitbreiding van de poliklinische activiteit, vernieuwing van de materniteit, verdere  technologische uitbouw van het operatiekwartier, uitbreiding van onze spoed, de bouw van de regionale huisartsenwachtpost naast onze spoed en het realiseren van een restaurant waar het aangenaam vertoeven is voor bezoekers en personeel.

De huidige financiering van de ziekenhuizen voorziet onvoldoende middelen om al deze  plannen te realiseren. Om onze  toekomstvisie te kunnen waarmaken hebben we in samenspraak besloten de ereloonsupplementen te verhogen van 100% naar 150% waarbij het belangrijkste deel van deze verhoging aangewend wordt voor het realiseren van bovenvermelde.

Conventiestatus van een zorgverlener

Wilt u weten of uw zorgverlener geconventioneerd is? U kunt van elke zorgverlener de conventiestatus opzoeken op de website van het RIZIV. Bij de artsen staat dit vermeld op onze website.

Het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen

Om de twee jaar wordt een overeenkomst gesloten tussen artsen en ziekenfondsen: het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen. Deze overeenkomst bevat onder meer een afspraak over de tarieven voor geneeskundige prestaties. Elke geneesheer kiest of hij al dan niet toetreedt tot deze conventie.

 • (ambulante honoraria en technische verstrekkingen)

  De conventiestatus van een arts bepaalt of de arts ereloonsupplementen mag aanrekenen bij een consultatie.
  Een arts kan op drie manieren geconventioneerd zijn:

  • Volledig geconventioneerd (code factuur C)
   De arts houdt zich aan het afgesproken tarief en rekent geen ereloonsupplementen aan op een raadpleging.
  • Gedeeltelijk geconventioneerd (code factuur PC)
   De arts is op bepaalde plaatsen, dagen en uren niet geconventioneerd en mag op die momenten ereloonsupplementen aanrekenen op een raadpleging.
  • Niet geconventioneerd (code factuur NC)
   De arts mag ereloonsupplementen aanrekenen op een raadpleging.

  Mag een arts ereloonsupplementen aanrekenen bij een consultatie?

    Geconventioneerde arts Gedeeltelijk geconventioneerde arts Niet-geconventioneerde arts
  Consultatie Neen Ja, afhankelijk van plaats, dag en uur Ja
 • Bij een opname of een dagopname mag de arts enkel ereloonsupplementen aanrekenen als u kiest voor een eenpersoonskamer. In het Mariaziekenhuis mogen de ereloonsupplementen niet hoger zijn dan 150%. Of een arts al dan niet geconventioneerd is, heeft in het Mariaziekenhuis dus geen invloed.

  Mag een arts ereloonsupplementen aanrekenen bij een opname?

    Geconventioneerde arts Gedeeltelijk geconventioneerde arts Niet-geconventioneerde arts
  Opname op
  gemeenschappelijke kamer
  Neen Neen Neen
  Opname op
  eenpersoonskamer
  Ja, max. 150% Ja, max. 150% Ja, max. 150%

  Zowel kamersupplementen als ereloonsupplementen moet u zelf betalen, tenzij u over een bijkomende hospitalisatieverzekering beschikt die deze kosten dekt. Het ziekenfonds of de arbeidsgevallenverzekering betalen deze supplementen niet terug. Bij twijfel informeert u best bij uw verzekering.

  Vraag gerust uitleg aan uw behandelende arts over de ereloonsupplementen die hij zal aanrekenen.