Prijsraming

U weet graag op voorhand hoeveel uw ingreep ongeveer gaat kosten. Voor een prijsraming op maat, kunt u contact opnemen met Goele Schreurs op het nummer 011 826 452. Zij maakt u een prijsraming op maat.

Zij zal u onder andere volgende vragen stellen:

  • Voor welke ingreep komt u naar het ziekenhuis? (vraag het juiste RIZIV-nummer aan uw arts!)
  • Wie is uw behandelende arts?
  • Welk type kamer wenst u?
  • Hoe bent u verzekerd?
  • Hoe kunnen wij u bereiken?

Kosten voor verblijf 

U vindt deze info ook in de "toelichting bij de opnameverklaring" (downloads) op deze pagina

Remgeld op de verblijfskosten
Iedere patiënt betaalt remgeld op de verblijfskosten. Dit bedrag is wettelijk bepaald en afhankelijk van je verzekerbaarheid als rechthebbende bij het ziekenfonds.

  Eerste dag Vanaf de 2de dag Vanaf de 91ste dag
Rechthebbende met voorkeurstarief € 9,50 € 7,52 € 7,52
Kind, persoon ten laste € 64,83 € 7,52 € 7,52
Langdurig werkloze (alleenstaand of gezinshoofd) en zijn persoon ten laste € 64,83 € 7,52 € 7,52
Rechthebbende met persoon ten laste en hun personen ten laste € 77,35 € 20,04 € 7,52
Andere rechthebbende € 77,35 € 20,04 € 20,04

In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost € 506,04 per dag opname. Indien u niet in regel bent met uw ziekenfonds moet u dit volledig zelf betalen.

Kamersupplement per dag
Bij verblijf in een gemeenschappelijke kamer is het wettelijk verboden om kamersupplementen aan te rekenen.  Indien u uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en daar ook effectief verblijft, kan het ziekenhuis u een kamersupplement aanrekenen: 

  • Max. € 66/dag (gewone afdeling)
  • Max. € 66/dag (materniteit)
  • Max. € 66/dag (pyschiatrische afdeling)

Kosten voor apotheek

Deze kosten omvatten de geneesmiddelen, implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen enz. Ongeacht het kamertype kunnen deze kosten gedeeltelijk of volledige ten laste zijn van de patiënt. 

Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt, betaalt u per dag een vast persoonlijk aandeel ("forfait") van € 0,62. Op uw ziekenhuisfactuur is dit bedrag verrekend bij de verblijfskosten. Hierin zijn een groot aantal geneesmiddelen inbegrepen, die niet uitzonderlijk worden gefactureerd. U moet dit forfait steeds betalen, ongeacht of en welke geneesmiddelen u werkelijk gebruikt. 

De geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet in dit forfait opgenomen en moet u volledig zelf betalen. Zij worden apart op de factuur vermeld. 

De kosten van sommige implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen... moet u ook gedeeltelijk of volledig zelf betalen. De kostprijs ervan is afhankelijk van het type materiaal waaruit zij vervaardigd zijn. Deze materialen en producten worden door de arts voorgeschreven. U kan bij uw arts terecht voor informatie over de aard en de prijs ervan. 

Kosten voor de honoraria van artsen (klik voor meer info)

Alle honorariumsupplementen zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. Betaal deze nooit rechtstreeks aan de arts. Aarzel dus niet om uw behandelende arts informatie te vragen over de honorariumsupplementen die hij toepast. 

Diverse andere kosten (klik voor meer info)