Tussenkomst in de kosten

Tussenkomst van het ziekenfonds

Als u in orde bent met uw ziekenfonds, wordt de rekening zowel naar u als naar uw ziekenfonds gestuurd. Daarop staat duidelijk welk bedrag u zelf moet betalen en welk bedrag uw ziekenfonds betaalt. U betaalt de kosten die het ziekenfonds niet terugbetaalt, namelijk het remgeld en de supplementaire kosten zoals kamer- en ereloonsupplementen. De berekening van het persoonlijk aandeel in de verblijfskosten gebeurt op basis van gegevens verstrekt door uw ziekenfonds (bijv. of u al dan niet recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

Als u niet aangesloten bent bij een ziekenfonds of als u niet in orde bent met uw verzekering, moet u alles zelf betalen. Bij bepaalde ingrepen (bijv. esthetische ingrepen) komt het ziekenfonds niet tussen in de kosten. Voor meer informatie kan u terecht bij uw ziekenfonds.

Hospitalisatieverzekering

Heeft u een extra hospitalisatieverzekering of een aanvullende verzekering van uw ziekenfonds? Informeer dan vooraf welke kosten ze betalen. Deze informatie kunnen de ziekenhuismedewerkers u niet geven omdat dit afhankelijk is van uw verzekeringsinstelling en het soort polis dat u heeft afgesloten.

Met de ziekenhuisfactuur kunt ook een hospitalisatievergoeding krijgen. Met sommige hospitalisatieverzekeringen heeft het ziekenhuis een akkoord met de verzekeringsmaatschappij, waardoor de factuur rechtstreeks naar de maatschappij wordt gestuurd.

Buitenlandse patiënten

Als buitenlandse patiënt zijn er twee mogelijkheden:

 • Bent u aangesloten bij een zorgverzekeraar?
  Neem dan voor uw opname contact met hen op. Immers, met sommige zorgverzekeraars heeft het ziekenhuis een akkoord, waardoor de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd.
  Uw zorgverzekeraar geeft u:
  • óf een formulier E 112. Dan gebeurt de facturatie via een Belgisch ziekenfonds zoals voor Belgische verzekerden. Dit wil zeggen dat u zelf een factuur ontvangt voor uw persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, supplementaire en persoonlijke kosten.
  • óf een garantieverklaring waarin staat dat uw zorgverzekeraar de kosten vergoedt.
 • Bent u niet aangesloten bij een zorgverzekeraar?
  Dan moet u de factuur volledig zelf betalen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met tarfac@noorderhart.be