Kwaliteitsprojecten

Noorderhart is permanent op zoek naar manier om de (zorg)kwaliteit in onze ziekenhuizen verder te optimaliseren. Jaarlijks werken we zowel op organisatie- als afdelingsniveau aan een aantal projecten om deze kwaliteit te verbeteren. Hieronder vindt u enkele lopende projecten.

Implementatie van het elektronisch patiëntendossier NexusHealth

In 2016 werd er in Noorderhart Mariaziekenhuis gestart met de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier, namelijk het klinisch werkstation (KWS) van NexusHealth. Door het samenwerkingsverband tussen alle Vlaamse ziekenhuizen die werken met KWS wordt belangrijke informatie van de patiënt gedeeld. Zo krijgen de zorgverleners een geïntegreerd dossier dat een totaalbeeld geeft van de patiënt en zijn/haar (medische) achtergrond en situatie. In tegenstelling tot het oude dossier die primair bestemd was voor louter registratie van gegevens, maakt de zorgmodule van KWS gebruik van een dynamische ondersteuning van het zorgproces, gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Op deze manier kunnen medische besluiten beter onderbouwd worden, wordt dubbelregistratie in het patiëntendossier vermeden én wordt de kwaliteit en patiëntveiligheid tot een hoger niveau getild.

Ondertussen werd in het voorjaar van 2021 KWS ook geïmplementeerd in Noorderhart Revalidatie & MS. Dit vergemakkelijkt de samenwerking tussen onze beide campussen, doordat informatie makkelijker gedeeld kan worden en de doorstroom van patiënten vlot kan verlopen.

Opstart vooropnamedienst

In 2020 werd het startschot gegeven voor de opstart van een vooropnamedienst bij geplande ingrepen en onderzoeken. Deze vooropnamedienst, die momenteel o.a. werkzaam is op de diensten orthopedie, vaatheelkunde, NKO, gynaecologie en abdominale chirurgie, zorgt voor heel wat voordelen voor de patiënt én het ziekenhuis. Patiënten komen langs bij onze vooropnamedienst om alle informatie te ontvangen over hun geplande ingreep of onderzoek, ze krijgen inzicht in de praktische organisatie van de opnamedag en ontvangen een antwoord op al hun vragen. Zo worden ze op voorhand reeds voorbereid op deze dag, waardoor ze deze vaak als minder stressvol ervaren. Daarnaast wordt hun patiëntendossier overlopen, wordt er gekeken of alle vooronderzoeken gebeurd zijn, of er thuismedicatie genomen wordt en wordt er het traject van de nazorg of revalidatie reeds besproken. Zo winnen de collega-zorgverleners tijd op het moment van de opname zelf; tijd die ze kunnen gebruiken voor de effectieve zorg van onze patiënten. Zo gaat de kwaliteit van onze zorg erop vooruit!

Controle correctheid identificatiebandje bij patiënten

Tijdens uw opname in het ziekenhuis ontvangt u een identificatiebandje met daarop uw naam, voornaam en geboortedatum. Aan de hand van dit bandje kunnen onze zorgverleners uw identiteit controleren en zijn we zeker dat u steeds de juiste onderzoeken, behandelingen en ingrepen ontvangt, op maat van uw gezondheid en situatie. Op belangrijke momenten in de zorg (bv. bij de start van een ingreep, medicatie-toediening, etc.) wordt de correctheid van uw bandje nog eens extra mondeling bevraagd.

Het identificatiebandje is de basis en het startpunt van alle zorgen die toegediend worden in Noorderhart. Vandaar dat er elk kwartaal een interne controle plaatsvindt op de correctheid van de bandjes bij alle patiënten in Noorderhart. Deze rondgang biedt een stand van zaken voor alle betrokken afdelingen en bovendien is het een leermoment voor alle medewerkers. De resultaten van de audit worden steeds besproken op de dienstvergaderingen en samen met het team wordt er nagegaan waar er nog verbetermogelijkheden zijn.

Deze indicator wordt ook vanuit VIP² halfjaarlijks gecontroleerd. De cijfers van deze controle vind je bij ‘kwaliteitsmetingen’ terug.

Controle basisvereisten handhygiëne bij onze medewerkers

Een goede handhygiëne bij onze medewerkers is een basisvereiste binnen Noorderhart. Niet enkel voor onze zorgverleners aan bed, maar voor alle medewerkers die in rechtstreeks contact komen met onze patiënten en/of de patiëntomgeving. Op deze manier vermijden we dat ziektekiemen worden doorgegeven aan onze patiënten.

De naleving van de basisvereisten voor handhygiëne dragen we hoog in het vaandel. Elk kwartaal vindt er een rondgang plaats waarbij er een controle plaatsvindt op de 7 basisvereisten, namelijk: de afwezigheid van lange nagels, vuile nagels, horloges, armbanden, ringen, nagellak en/of kunstnagels. Alle medewerkers die op dat ogenblik aanwezig zijn in Noorderhart worden gecontroleerd. Deze rondgang biedt een stand van zaken voor alle afdelingen en bovendien is het een leermoment voor alle medewerkers. De resultaten van de audit worden steeds besproken op de dienstvergaderingen en samen met het team wordt er nagegaan waar er nog verbetermogelijkheden zijn.

Deze indicator wordt ook vanuit VIP² halfjaarlijks gecontroleerd. De cijfers van deze controle vind je bij ‘kwaliteitsmetingen’ terug.

Meer info?

kwaliteit@noorderhart.be of 011 826 481