Kwaliteitsprojecten

Noorderhart is permanent op zoek naar manieren om de (zorg)kwaliteit in onze ziekenhuizen verder te optimaliseren. Jaarlijks werken we zowel op organisatie- als afdelingsniveau aan een aantal projecten om deze kwaliteit te verbeteren. Hieronder vindt u enkele lopende projecten terug. Dit is slechts een kleine greep uit de lopende verbeteracties van de afgelopen jaren. Het volledige overzicht kunt u bij onze dienst kwaliteit opvragen.

Broodbuffetwagen – meer variëteit voor de broodmaaltijden

Sinds het voorjaar van 2023 werden op alle verpleegafdelingen in Noorderhart Mariaziekenhuis de broodbuffetwagens geïntroduceerd. Uit een patiëntenbevraging rond de maaltijden kwam naar voren dat patiënten de keuzemogelijkheid bij de broodmaaltijden (ontbijt en avondeten) te beperkt vonden. Daarnaast zochten we zelf naar een goede oplossing om voedselverspillingen en plastieken verpakkingen tot een minimum te beperken. Beide doelen werden bereikt door de aankoop van de broodbuffetwagens. In de wagen is er namelijk een variëteit aan beleg aanwezig, waaruit de patiënten zelf à la minute kunnen kiezen, maar daarnaast kunnen ze ook hun grootte van de portie bepalen (aantal boterhammen, beleg, koffie, etc.).

Safety Salon - vormingsmarkt voor alle medewerkers in Noorderhart

Begin 2023 vond er het Safety Salon plaats! Deze vormingsmarkt deed een volledige week z’n deuren open om alle medewerkers en artsen van Noorderhart Mariaziekenhuis en Revalidatie & MS te ontvangen. Tijdens deze markt konden medewerkers en artsen langs de verschillende marktkramen passeren voor een korte interactieve infosessie rond belangrijke (zorg-)thema’s. Zo kwamen o.a. de volgende thema’s aan bod: patiëntidentificatie, (hand-)hygiëne, medicatie, decubitus, vallen, … De organisatie van de vormingsmarkt vond enerzijds plaats om op een snelle manier alle medewerkers opnieuw te voorzien in hun basisvormingen. COVID-19 had hier namelijk de voorbije 2 jaar een stokje voor gestoken, waardoor er nood was aan een grote inhaalbeweging. Anderzijds werd het Safety Salon georganiseerd om onze hele organisatie klaar te stomen voor de externe audit van Qualicor in november 2023.

Implementatie van het elektronisch patiëntendossier NexuzHealth

In 2021 werd er een nieuw elektronisch patiëntendossier geïmplementeerd in Noorderhart Revalidatie & MS, namelijk het Klinisch Werkstation (KWS) van NexuzHealth. In Noorderhart Mariaziekenhuis werd er al in 2016 gestart met KWS, waardoor nu beide campussen hetzelfde patiëntendossier hanteren. Dit vergemakkelijkt de samenwerking, doordat informatie makkelijker gedeeld kan worden en de doorstroom van patiënten vlot kan verlopen.

In het voorjaar van 2023 werd er voor beide campussen een nieuwe module toegevoegd aan het elektronisch patiëntendossier, namelijk: het elektronisch medicatievoorschrift. De implementatie van deze module maakt dat er op uniforme wijze gewerkt wordt doorheen de ganse organisatie.  

Opstart vooropnamedienst

In 2020 werd het startschot gegeven voor de opstart van een vooropnamedienst bij geplande ingrepen en onderzoeken. Deze vooropnamedienst is gedurende de voorbije jaren uitgerold voor alle medische diensten, zoals o.a. orthopedie, vaatheelkunde, NKO, gynaecologie en abdominale chirurgie. De werking van de vooropnamedienst zorgt voor heel wat voordelen voor de patiënt én het ziekenhuis. Patiënten komen langs bij onze vooropnamedienst om alle informatie te ontvangen over hun geplande ingreep of onderzoek, ze krijgen inzicht in de praktische organisatie van de opnamedag en ontvangen een antwoord op al hun vragen. Zo worden ze op voorhand reeds voorbereid op deze dag, waardoor ze deze vaak als minder stressvol ervaren. Daarnaast wordt hun patiëntendossier overlopen, wordt er gekeken of alle vooronderzoeken gebeurd zijn, of er thuismedicatie genomen wordt en wordt er het traject van de nazorg of revalidatie reeds besproken. Zo winnen de collega-zorgverleners tijd op het moment van de opname zelf; tijd die ze kunnen gebruiken voor de effectieve zorg van onze patiënten. Zo gaat de kwaliteit van onze zorg erop vooruit!

Controle correctheid identificatiebandje bij patiënten

Tijdens uw opname in het ziekenhuis ontvangt u een identificatiebandje met daarop uw naam, voornaam en geboortedatum. Aan de hand van dit bandje kunnen onze zorgverleners uw identiteit controleren en zijn we zeker dat u steeds de juiste onderzoeken, behandelingen en ingrepen ontvangt, op maat van uw gezondheid en situatie. Op belangrijke momenten in de zorg (bv. bij de start van een ingreep, medicatie-toediening, etc.) wordt de correctheid van uw bandje nog eens extra mondeling bevraagd.

Het identificatiebandje is de basis en het startpunt van alle zorgen die toegediend worden in Noorderhart. Vandaar dat er elk kwartaal een interne controle plaatsvindt op de correctheid van de bandjes bij alle patiënten in Noorderhart. Deze rondgang biedt een stand van zaken voor alle betrokken afdelingen en bovendien is het een leermoment voor alle medewerkers. De resultaten van de audit worden steeds besproken op de dienstvergaderingen en samen met het team wordt er nagegaan waar er nog verbetermogelijkheden zijn.

Deze indicator wordt ook vanuit VIP² halfjaarlijks gecontroleerd. De cijfers van deze controle vind je bij ‘kwaliteitsmetingen’ terug.

Controle basisvereisten handhygiëne bij onze medewerkers

Een goede handhygiëne bij onze medewerkers is een basisvereiste binnen Noorderhart. Niet enkel voor onze zorgverleners aan bed, maar voor alle medewerkers die in rechtstreeks contact komen met onze patiënten en/of de patiëntomgeving. Op deze manier vermijden we dat ziektekiemen worden doorgegeven aan onze patiënten.

De naleving van de basisvereisten voor handhygiëne dragen we hoog in het vaandel. Elk kwartaal vindt er een rondgang plaats waarbij er een controle plaatsvindt op de 7 basisvereisten, namelijk: de afwezigheid van lange nagels, vuile nagels, horloges, armbanden, ringen, nagellak en/of kunstnagels. Alle medewerkers die op dat ogenblik aanwezig zijn in Noorderhart worden gecontroleerd. Deze rondgang biedt een stand van zaken voor alle afdelingen en bovendien is het een leermoment voor alle medewerkers. De resultaten van de audit worden steeds besproken op de dienstvergaderingen en samen met het team wordt er nagegaan waar er nog verbetermogelijkheden zijn.

Deze indicator wordt ook vanuit VIP² halfjaarlijks gecontroleerd. De cijfers van deze controle vind je bij ‘kwaliteitsmetingen’ terug.

Meer info?

kwaliteit@noorderhart.be of 011 826 481