Kwaliteitslabels

Kwaliteit is een topprioriteit in Noorderhart

In de gezondheidszorg is kwaliteitsdenken niet weg te denken. De tijdsgeest brengt met zich mee dat ziekenhuizen zich dagelijks kwalitatief willen verbeteren en zich meer en meer extern gaan verantwoorden. Het behalen van het kwaliteitslabel is geen sluitstuk van een lange periode. Het is de start van een nieuwe beweging, waarbij kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg op de eerste plaats staat. Waarbij we een goed evenwicht vinden tussen gestandaardiseerde zorg en zorg op maat van de patiënt.

Accreditatie - kwaliteitslabel van Qualicore

Van patiënten, verwijzers, en overheden willen we graag het vertrouwen ervaren dat Noorderhart een veilig en goed georganiseerd ziekenhuis is.

Een externe onpartijdige organisatie, Qualicore (voormalig NIAZ), beoordeelde daarom in november 2017 de werking van Noorderhart Mariaziekenhuis aan de hand van internationale kwaliteitsnormen volgens Niaz Qmentum 3.0. 

Een team van 8 deskundigen onderzocht gedurende vier dagen Noorderhart Mariaziekenhuis over alle facetten van de kwaliteitsvolle zorg. Zo beoordeelden ze de planning en uitvoering van onderzoeken en behandelingen, de toepassing van de patiëntenrechten, de veiligheid van apparatuur, handhygiëne… maar ook over goed bestuur en leiderschap, de veiligheid voor medewerkers, het HR-beleid, of het ziekenhuis in staat is om adequaat te reageren bij het optreden van een ramp, en nog veel meer… Zowel medewerkers en artsen, alsook onze patiënten en huisartsen werden bevraagd.

Dit bezoek heeft geleid tot een gunstig resultaat. Meer uitleg kunt u lezen in het rapport.

De volgende externe audit van Qualicore vindt plaats in november 2023. Vanwege COVID-19 is deze audit een jaar uitgesteld van 2022 naar 2023, met behoud van ons accreditatielabel.

Systeemtoezicht in Noorderhart Revalidatie & MS

In november 2018 werd Noorderhart Revalidatie & MS bezocht door inspecteurs van het agentschap Zorginspectie voor de uitvoering van een systeemtoezicht. Bij een systeemtoezicht werden volgende thema's geïnspecteerd:

  • Leiderschap
  • Strategie en beleid
  • Veiligheidsmanagementssysteem
  • Organisatiebreed kwaliteitssysteem

Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een gunstig resultaat waaruit blijkt dat we aan alle onderzochte items voldeden. Meer uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport.

Smiley - kwaliteitslabel voor onze grootkeuken

Het Smiley-label wordt uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het is de hoogst mogelijke kwaliteitserkenning die een grootkeuken in een ziekenhuis kan ontvangen. Het label toont aan dat het volledige proces van de productie, de verwerking en de distributie van de maaltijden in ons ziekenhuis veilig verloopt. Onze grootkeuken van Noorderhart Mariaziekenhuis ontving de Smiley in september 2022. In Noorderhart Revalidatie & MS behaalde de Smiley begin 2022.

Zorginspectie inspecteert Noorderhart

Zorginspectie onderzoekt tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek in het ziekenhuis of de verleende zorg aan de vooropgestelde kwaliteitseisen voldoet. Ze zien er op toe dat de regelgeving wordt nageleefd en dat overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden. De vooropgestelde kwaliteitseisen zijn beschreven in eisenkaders die u kan lezen op de website van Zorg en Gezondheid.

Inspectie suïcidepreventie

Op 28 juli 2021 werd Noorderhart Mariaziekenhuis onaangekondigd geïnspecteerd voor 'Suïcidepreventie'. 
Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een zeer gunstig rapport. Uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport.

Inspectie cardiale zorgtraject

Op 23 mei 2019 werd Noorderhart Mariaziekenhuis onaangekondigd geïnspecteerd voor het 'Cardiale zorgtraject'. 
Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een zeer gunstig rapport waaruit blijkt dat een herhalingsronde niet nodig is. Uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport.

Inspectie chirurgisch en internistisch zorgtraject

Op 4 februari 2019 werd Noorderhart Mariaziekenhuis onaangekondigd geïnspecteerd voor het chirurgisch en internistisch zorgtraject.

Volgende thema’s werden als leidraad weerhouden: personeel, veilige omgeving, gestandaardiseerde zorg, hygiëne en communicatie.

De volgende afdelingen werden door de zorginspectie bezocht:

  • De intensieve zorgeenheid
  • De gespecialiseerde spoedgevallendienst
  • Internistische verpleegafdelingen
  • Chirurgische verpleegafdelingen
  • Het operatiekwartier

Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een zeer gunstig resultaat waaruit blijkt dat we aan alle onderzochte items voldoen. Meer uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport.