Kwaliteitslabels

Kwaliteit is een topprioriteit in Noorderhart

In de gezondheidszorg is kwaliteitsdenken niet weg te denken. De tijdsgeest brengt met zich mee dat ziekenhuizen zich dagelijks kwalitatief willen verbeteren en zich meer en meer extern gaan verantwoorden. Het behalen van het kwaliteitslabel is geen sluitstuk van een lange periode. Het is de start van een nieuwe beweging, waarbij kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg op de eerste plaats staat. Waarbij we een goed evenwicht vinden tussen gestandaardiseerde zorg en zorg op maat van de patiënt.

Accreditatie - kwaliteitslabel van Qualicore

Van patiënten, verwijzers, en overheden willen we graag het vertrouwen ervaren dat Noorderhart een veilig en goed georganiseerd ziekenhuis is.

Noorderhart Mariaziekenhuis kondigt met trots aan dat het met glans de audit van Qualicor Europe (voorheen NIAZ) heeft doorlopen afgelopen november 2023. Deze prestatie betekent dat de accreditatiestatus van het ziekenhuis met 5 jaar is verlengd.

Ondanks de uitdagingen van de COVID-periode heeft het ziekenhuis zijn kwaliteitswerking kunnen handhaven en versterken. Dit werd bevestigd door de zes auditoren van Qualicor tijdens de evaluatie afgelopen november 2023. Ze werden verwelkomd in een warme en kwalitatieve omgeving, gekenmerkt door zijn huiselijke sfeer en open communicatie. De auditoren hebben enthousiast vastgesteld dat Noorderhart bruist van ambitie en talent en dat onze medewerkers zich met hart en ziel inzetten voor elkaar en voor onze patiënten.

Noorderhart Mariaziekenhuis is nu al bezig met de voorbereidingen voor de volgende sequentiële audit in juni 2025. Als organisatie rusten we niet op onze lauweren en blijven we ons inzetten om de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid te handhaven en te verbeteren. 

Meer uitleg over de audit kan je lezen in het rapport (onderaan bij downloads).

Systeemtoezicht in Noorderhart Revalidatie & MS

In november 2018 werd Noorderhart Revalidatie & MS bezocht door inspecteurs van het agentschap Zorginspectie voor de uitvoering van een systeemtoezicht. Bij een systeemtoezicht werden volgende thema's geïnspecteerd:

 • Leiderschap
 • Strategie en beleid
 • Veiligheidsmanagementssysteem
 • Organisatiebreed kwaliteitssysteem

Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een gunstig resultaat waaruit blijkt dat we aan alle onderzochte items voldeden. Meer uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport.

Smiley - kwaliteitslabel voor onze grootkeuken

Het Smiley-label wordt uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het is de hoogst mogelijke kwaliteitserkenning die een grootkeuken in een ziekenhuis kan ontvangen. Het label toont aan dat het volledige proces van de productie, de verwerking en de distributie van de maaltijden in ons ziekenhuis veilig verloopt. Onze grootkeuken van Noorderhart Mariaziekenhuis ontving de Smiley in september 2022. In Noorderhart Revalidatie & MS behaalde de Smiley begin 2022.

Zorginspectie inspecteert Noorderhart

Zorginspectie onderzoekt tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek in het ziekenhuis of de verleende zorg aan de vooropgestelde kwaliteitseisen voldoet. Ze zien er op toe dat de regelgeving wordt nageleefd en dat overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden. De vooropgestelde kwaliteitseisen zijn beschreven in eisenkaders die u kan lezen op de website van Zorg en Gezondheid.

Inspectie zorgprogramma geriatrische patiënt 

Op 25 januari 2024 werd Noorderhart Mariaziekenhuis onaangekondigd geïnspecteerd voor het zorgprogramma geriatrische patiënt. 

Tijdens de inspectie werd er een bezoek gebracht aan: 

 • De geriatrische verblijfsafdelingen:
  • A3.1
  • A3.2
 • Het geriatrisch dagziekenhuis

Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een zeer gunstig resultaat waaruit blijkt dat we aan alle onderzochte items voldoen. Meer uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport

Inspectie suïcidepreventie

Op 28 juli 2021 werd Noorderhart Mariaziekenhuis onaangekondigd geïnspecteerd voor 'Suïcidepreventie'. 

Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een zeer gunstig rapport. Uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport.

Inspectie cardiale zorgtraject

Op 23 mei 2019 werd Noorderhart Mariaziekenhuis onaangekondigd geïnspecteerd voor het 'Cardiale zorgtraject'. 

Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een zeer gunstig rapport waaruit blijkt dat een herhalingsronde niet nodig is. Uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport.

Inspectie chirurgisch en internistisch zorgtraject

Op 4 februari 2019 werd Noorderhart Mariaziekenhuis onaangekondigd geïnspecteerd voor het chirurgisch en internistisch zorgtraject.

Volgende thema’s werden als leidraad weerhouden: personeel, veilige omgeving, gestandaardiseerde zorg, hygiëne en communicatie.

De volgende afdelingen werden door de zorginspectie bezocht:

 • De intensieve zorgeenheid
 • De gespecialiseerde spoedgevallendienst
 • Internistische verpleegafdelingen
 • Chirurgische verpleegafdelingen
 • Het operatiekwartier

Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een zeer gunstig resultaat waaruit blijkt dat we aan alle onderzochte items voldoen. Meer uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport.