Steun

Patiënten verblijven doorgaans een tijdje in Noorderhart Revalidatie & MS. Gelet op de verblijfsduur én wetende dat een patiënt méér is dan zijn ziekte, worden in het ziekenhuis alle aspecten van de zorgvraag - dus ook de welzijnsaspecten - in samenhang met elkaar behandeld. Dergelijke welzijnsinitiatieven kunnen echter niet gefinancierd worden via de reguliere budgetten. Om deze projecten te kunnen uitvoeren, maar ook om de projecten die al zijn gerealiseerd te onderhouden, is het centrum aangewezen op de financiële steun van derden. Een belangrijke partner is VZW Boemerang. Deze vzw ondersteunt o.a. Noorderhart Revalidatie & MS door de organisatie van diverse initiatieven.

Giften zijn steeds welkom en kunnen gestort worden op rekeningnummer BE36 4527 5216 4181 - KREDBEBB van de VZW Boemerang. Bij storting van €40 op jaarbasis wordt er automatisch een fiscaal attest aan u overgemaakt.

Meer info?

info@boemerangoverpelt.be
www.boemerangoverpelt.be