Erkenningen

Elk ziekenhuis krijgt bepaalde erkenningen - toegekend door de Vlaamse Overheid - die voorschrijven welke activiteiten in een ziekenhuis mogen plaatsvinden en voor hoeveel patiënten. Daarnaast zijn er ook RIZIV-erkenningen, die bepaalde ingrepen of behandelingen terugbetaalbaar maken, en projecten gefinancierd door de federale overheid.

Erkenningen Noorderhart Mariaziekenhuis

 • Aantal erkende ziekenhuisbedden (333)
  • 91 bedden voor heelkundige behandeling
  • 90 bedden voor geneeskundige behandeling
  • 57 bedden voor geriatrische patiënten
  • 45 bedden voor opname van patiënten met psychiatrische aandoeningen
  • 21 bedden voor materniteit
  • 15 bedden voor kinderen
  • 8 plaatsen voor de dagbehandeling van psychiatrische aandoeningen
  • 6 bedden voor palliatieve zorg
 • Functies (zorgonderdelen die over verschillende ziekenhuisdiensten heen gaan)
  • chirurgisch en niet-chirurgisch dagziekenhuis
  • ziekenhuisapotheek
  • lokale neonatale zorg
  • palliatieve zorg functie
  • Mobiele Urgentie Groep (MUG)
  • gespecialiseerde spoedgevallendienst
  • intensieve zorg
  • bloedbank
 • Medisch technische diensten (gespecialiseerde apparatuur voor diagnoses of behandelingen)
  • CT-scan
  • NMR
 • Zorgprogramma's (gecoördineerd pakket van zorg gericht op een specifieke patiëntengroep of aandoening)
  • cardiale pathologie (A en P)
  • oncologie
  • geriatrie
  • kinderen
  • coördinerend centrum voor borstkanker

Erkenningen Noorderhart Revalidatie & MS

 • Aantal erkende ziekenhuisbedden
  • 120 Sp-bedden neurologie
  • 5 bedden expertisecentrum voor comapatiënten
 • Revalidatieovereenkomsten
  • 9.50 – revalidatieovereenkomst voor locomotorische en neurologische revalidatie (RIZIV).
  • Overeenkomst betreffende de organisatie en financiering van een programma voor de tenlasteneming van MS- en ALS- patiënten in een vergevorderd stadium (RIZIV).
  • Revalidatieovereenkomst voor het opstellen van de multidisciplinaire evaluatie in het raam van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen 7.90.136.26.
  • Revalidatieovereenkomst voor het opstellen van de multidisciplinaire evaluatie in het raam van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen voor snelle neurodegeneratieve aandoeningen.
 • Functies (zorgonderdelen die over verschillende ziekenhuisdiensten heen gaan)
  • associatie functie ziekenhuisapotheek
  • palliatieve zorg functie
  • multidisciplinair team (VAPH)
 • Zorgprogramma's (gecoördineerd pakket van zorg gericht op een specifieke patiëntengroep of aandoening)

Meer informatie over onze geldende erkenningen vindt u op www.zorg-en-gezondheid.be

Vergunning interne bewakingsdienst

Interne Bewakingsdienst Noorderhart
Vergunning geldig tot 22/2/2026