Patiëntenrechten

Wet op de patiëntenrechten

Kan ik geopereerd worden zonder mijn toestemming? Moet mijn dokter mij alles vertellen? Kan ik een andere arts raadplegen? Waar kan ik terecht als ik niet tevreden ben over de verstrekte zorgen? Kan ik alles lezen wat in mijn patiëntendossier staat?

De wet op de patiëntenrechten zegt klaar en duidelijk wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen. Ze moeten nageleefd worden door alle beroepsbeoefenaars die binnen Noorderhart werkzaam zijn.

De patiëntenrechten zijn:

Als u op een patiëntenrecht klikt, krijgt u een video met uitleg over het recht te zien. U vindt ook een gedetailleerde omschrijving in de brochure onderaan de pagina.

Het is ook mogelijk om op voorhand een vertegenwoordiger (die uw rechten als patiënt uitoefent als u daar zelf niet meer toe in staat bent) of vertrouwenspersoon (die u bijstaat) aan te duiden. Patiënten in complexe situaties kunnen daar zeker baat bij hebben.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ombudsdienst of op de website www.patientrights.be