Mijn dossier

In Noorderhart kan je jouw persoonlijk patiëntendossier raadplegen via mynexuzhealth.

Mynexuzhealth is een beveiligde webtoepassing en app (Android en IOS) waarmee je toegang krijgt tot bepaalde informatie uit jouw persoonlijk patiëntendossier. Niet alleen van Noorderhart maar ook van andere ziekenhuizen die met Nexuzhealth werken. 

Via mynexuzhealth heb je online inzage in gevalideerde eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen of laboresultaten. Daarnaast kan je een overzicht van je afspraken, facturen, toegangen door derden en medische info in externe bronnen raadplegen. 

Voor bepaalde aandoeningen en behandelingen is er zelfs informatie op maat beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om brochures, filmpjes, foto's en links, dagboeken of vragenlijsten.

Meer informatie?

In de brochures hieronder vind je bijkomende informatie, evenals op de website van mynexuzhealth: https://nexuzhealth.be/nl/mynexuzhealth.

 • Voor sommige diensten is het mogelijk om zelf een afspraak te maken via mynexuzhealth. Hoe je dit doet lees je in de brochure (zie onderaan).

  Bij deze diensten kan je zelf een afspraak maken:

  • Bloedafname
  • KNO, hals- en gelaatschirurgie
  • Wondzorg
  • COVID-19-test
 • Noorderhart medewerkers

  Medewerkers van Noorderhart kunnen je dossier inkijken, zolang ze direct bij jouw behandeling betrokken zijn.

  Behandelende zorgverleners in nexuzhealth-ziektenhuizen

  Als je behandeld wordt in een Nexuzhealth-ziekenhuis, wordt je patiëntendossier gedeeld met zorgverleners in dat ziekenhuis. Omdat het belangrijk is dat je behandelende arts over de volledige informatie van je gezondheidstoestand beschikt, kan je als patiënt enkel zorgverleners van de nexuzhealth-ziekenhuizen uitsluitend toegang geven tot jouw dossier. 

  Huisarts of doorverwijzende zorgverlener

  Dankzij het gebruik van beveiligde webtoepassingen kan ook jouw huisarts of doorverwijzende zorgverlener (specialist, klinisch bioloog, tandarts ...) je nexuzhealth-patiëntendossier raadplegen vanuit zijn/haar praktijk. Je huisarts heeft automatisch toegang tot jouw nexuzhealth-dossier.

  Andere doorverwijzers hebben geen automatische toegang tot je nexuzhealth-dossier.

  Via de beveiligde webtoepassing mynexuzhealth kan je de toegang van huisartsen en andere doorverwijzers zelf beheren.

 • Dankzij het gedeelde dossier hoef je in andere ziekenhuizen of bij jouw huisarts niet meer te herhalen welke onderzoeken en behandelingen er al werden uitgevoerd. Zo krijgt jouw behandelende arts steeds een volledig beeld van jouw gezondheidstoestand. Dat komt kwaliteitsvolle zorg ten goede, vermijdt dubbele onderzoeken en maakt doorverwijzingen van het ene nexuzhealth-ziekenhuis naar het andere gemakkelijker.

 • Je kan zorgverleners de toegang tot jouw dossier ontzeggen. Dit noemen we de ‘uitsluiting’ van een zorgverlener.

  Meer info: Uitsluiting - nexuzhealth

 • Aanvraag inzage en afschrift patiëntendossier

  Via onderstaand document kan je als patiënt een aanvraag indienen voor het bekomen van een afschrift van uw persoonlijk patiëntendossier. Je mag het ingevulde document afgeven op het secretariaat van jouw behandelend arts of via de ombudsdienst.

  Aanvraag onrechtstreekse inzage patiëntendossier van een overleden patiënt

  Jullie als familie kunnen met veel vragen zitten na het overlijden van jouw dierbare. Deze vragen kunnen aanleiding geven tot de wens om het patiëntendossier van de overledene in te kijken.

  Deze inzage is echter beperkt door een aantal regels zoals bepaald door de Wet op de Patiëntenrechten:
  De echtgeno(o)t(e), de partner, de ouders, de kinderen, de broers en zussen, de grootouders en de kleinkinderen die geldige redenen inroepen kunnen een beroepsbeoefenaar aanwijzen bv. de huisarts (van het gezin) die het patiëntendossier van de overledene met de persoonlijke notities inziet. Dit onder enkele voorwaarden:

  • er is geen uitdrukkelijk verzet van patiënt vermeld in het patiëntendossier;
  • vermelding van specificering (wat wil men uit het dossier vernemen ) én motivering (waarom is deze informatie nodig).

  De beroepsbeoefenaar mag het dossier inkijken en notities nemen. Hij mag hierbij geen kopieën nemen of foto’s trekken. De inzage is dus onrechtstreeks, dit om de persoonlijke levenssfeer van de overleden patiënt te beschermen. Daarnaast wordt de inzage beperkt tot de gegevens die rechtstreeks verband houden met de redenen die de naasten inroepen.

  Om een inzage door een beroepsbeoefenaar aan te vragen, dien je zelf contact te leggen met een beroepsbeoefenaar en het onderstaande formulier in te vullen en te bezorgen aan de ombudsdienst. Die neemt dan contact op met de behandelend arts om een afspraak voor onrechtstreekse inzage te regelen. De kosten die de aangestelde beroepsbeoefenaar aanrekent, zijn voor de aanvrager zelf.

Informatiebrochures