Vertegenwoordiger-vertrouwenspersoon

Aanwijzen van een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger

De wet over de rechten van de patiënt bepaalt dat een patiënt een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger kan aanduiden. Deze wet bepaalt tevens de mogelijke persoon (personen) die de patiënten kan (kunnen) vertegenwoordigen, die niet in staat zijn om zelf hun rechten uit te oefenen (omwille van een statuut van juridische onbekwaamheid of omwille van een feitelijke onbekwaamheid).

 • Vertrouwenspersoon
  Een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon die door de patiënt aangewezen wordt om hem bij te staan bij het verkrijgen van de informatie over zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van zijn patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht. De vertrouwenspersoon kan voorgaande handelingen ook stellen zonder aanwezigheid van de patiënt, maar op aanwijzing van de patiënt.
   
 • Vertegenwoordiger
  Als de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van de patiënt. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die de patiënt alleen bijstaat.
  Er zijn twee soorten van vertegenwoordigers:
  • Formele vertegenwoordiger
   Een persoon die door de patiënt voorafgaandelijk en schriftelijk (mandaat) is aangewezen om in zijn/ haar plaats op te treden indien, indien en zolang als de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten uit te oefenen. Dit mandaat is tevens voorzien van een datum en door zowel patiënt als vertegenwoordiger ondertekend.
  • Informele vertegenwoordiger
   Als de meerderjarige patiënt wilsonbekwaam is en niet beschikt over een formele vertegenwoordiger, of de bestaande vertegenwoordiger treedt niet op, wordt volgende logica (in volgorde) gehanteerd:
   • Samenwonende echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of feitelijk samenwonende partner
   • Meerderjarig kind
   • Een ouder
   • Een meerderjarige broer of zus van de patiënt
   • De betrokken beroepsbeoefenaar behartigt, in overleg met het team, de belangen van de patiënt. (Geldt ook bij conflict tussen bovengenoemde personen)

Het aanduiden van een vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon gebeurt schriftelijk: