Wondzorgraadpleging

Tijdens de ambulante wondzorgraadpleging wordt u gezien door een verpleegkundig specialist of -consulent wondzorg-stomazorg. Hij/zij gaat na wat de oorzaak van de wonde is en de reden van de eventueel vertraagde of verstoorde wondheling. Daarna wordt de wondzorg uitgevoerd en een behandeladvies voor thuis of het woon-zorgcentrum opgesteld. Ook worden de nodige medische attesten of voorschriften meegegeven.
Als het nodig is, kan een langer durende ambulante opvolging voorzien worden. De noodzaak hiertoe wordt steeds samen met u bepaald. Het is echter niet de bedoeling om de wondzorg over te nemen van uw thuisverpleegkundige.

Voor wie?

U kunt bij ons terecht voor de behandeling van alle complexe wonden, chronische wonden en acuut traumatische wonden: doorligwonden, diabetesvoetwonden, vochtletsels, postoperatieve wondproblemen, wonden door vaatproblemen, tweegraadsbrandwonden … . 
Let op: de eerste aanmelding van acute wonden dient steeds bij de huisarts of de dienst spoedgevallen te gebeuren. 

Ons team is gespecialiseerd in de toepassing van conventionele wondbehandelingen, het uitvoeren van een wonddebridement, negatieve druktherapie (vacuümtherapie) en LPRF (een behandeltechniek op basis van het eigen bloed van de patiënt).

Daarnaast kan de verpleegkundig specialist of –consulent u ook begeleiden in de behandeling van chronisch veneus oedeem (vochtopstapeling in de onderbenen). Hij/zij zal daarbij zo nodig niet-invasieve vaatonderzoeken uitvoeren en zwachteltherapie opstarten.

Bij derdegraadsbrandwonden verwijzen wij u steeds met spoed naar een erkend brandwondencentrum. Voor de behandeling van lymfoedeem of littekentherapie, verwijzen we u in tweede fase door naar een hiervoor erkend centrum.