Wondzorgraadpleging

Tijdens de ambulante wondzorgraadpleging wordt u gezien door een verpleegkundig specialist of -consulent wondzorg-stomazorg. Hij/zij gaat na wat de oorzaak van de wonde is en de reden van de eventueel vertraagde of verstoorde wondheling. Daarna wordt de wondzorg uitgevoerd en een behandeladvies voor thuis of het woon-zorgcentrum opgesteld. Ook worden de nodige medische attesten of voorschriften meegegeven.
Als het nodig is, kan een langer durende ambulante opvolging voorzien worden. De noodzaak hiertoe wordt steeds samen met u bepaald. Het is echter niet de bedoeling om de wondzorg over te nemen van uw thuisverpleegkundige.

Multidisciplinair overleg

De verpleegkundig specialisten en consulenten werken samen met arts-specialisten. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de wonde, is dit een algemeen chirurg, een vaatchirurg, een dermatoloog, een orthopedisch (voet)chirurg of reconstructief chirurg. Het advies van een arts-specialist is niet bij iedere raadpleging noodzakelijk en wordt daarom niet standaard voorzien.

Zo nodig wordt ook het pijnteam, de sociale dienst, de bandagist, de orthopedisch (schoen)technieker, de diëtiste of een mond-kaak-aangezicht chirurg ingeschakeld.

Na afloop van de raadpleging ontvangen uw huisarts en thuisverpleegkundige een (digitaal) verslag en advies. De evolutie in de wondheling wordt gedocumenteerd in uw centraal medische dossier aan de hand van verslagen en zo nodig fotomateriaal.