Wondzorgraadpleging

Tijdens de ambulante wondzorgraadpleging wordt u gezien door een verpleegkundig specialist of -consulent wondzorg-stomazorg. Hij/zij gaat na wat de oorzaak van de wonde is en de reden van de eventueel vertraagde of verstoorde wondheling. Daarna wordt de wondzorg uitgevoerd en een behandeladvies voor thuis of het woon-zorgcentrum opgesteld. Ook worden de nodige medische attesten of voorschriften meegegeven.
Als het nodig is, kan een langer durende ambulante opvolging voorzien worden. De noodzaak hiertoe wordt steeds samen met u bepaald. Het is echter niet de bedoeling om de wondzorg over te nemen van uw thuisverpleegkundige.

Kostprijs

De raadpleging door de verpleegkundig specialist of –consulent duurt gemiddeld 30 minuten en is kosteloos voor de patiënt.

Enkel verbruiksmaterialen worden forfaitair aangerekend aan volgende tarieven:

  • Basis wondzorgmateriaal: 3,5 euro
  • Basis wondzorgmateriaal + spoeling en gaaswiek: 7,5 euro
  • Basis wondzorgmateriaal + verwijderen haakjes: 10,5 euro
  • Herbruikbare materialen worden steeds aan de patiënt meegegeven.

Als er tijdens de consultatie een actief verband aangebracht is, wordt de aankoopprijs hiervan aangerekend aan de patiënt. Ook in dit geval wordt het resterende materiaal (bijv. geopende tube zalf) meegegeven aan de patiënt.